Главният прокурор Иван Гешев предлага разширяване на компетентността на военните съдилища и прокуратури, съобщават от държавното обвинение и допълват, че той се е срещнал с магистрати от военно-апелативна и военно-окръжните прокуратури, за да обсъдят бъдещето на дейността им.

Гешев запознал магистратите с предложенията на прокуратурата за разширяване на подсъдността на военните съдилища и компетентността на военните прокуратури.

Това са част от предложенията на създадената експертна работна група от магистрати към ВКП за цялостни промени в НК и НПК с акцент за разширяване на материалната компетентност на военните прокуратури.

Сред предложенията са и подсъдността за престъпления, извършени от служителите от МВР, ДАНС и ГДИН да бъде върната на военните съдилища и прокуратури.

Главният прокурор е бил твърдо против идеята за закриване на военните съдилища и прокуратури.