Съкратеното съдебно следствие да остане, но съдът да не бъде задължен да намали наказанието на провинилия се, когато си е признал. Такива предложения за промени ще внесат от ГЕРБ в Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекс. Това каза правосъдният министър Данаил Кирилов на пресконференция на партията в парламента.


"Предложените изменения са в две алинеи на чл. 58а. Когато е извършено умишлено убийство, тежка телесна повреда, блудство или изнасилване пак може да се приложи института за редукция на наказанието. Това, което предлагаме, е в две посоки. Сега редукцията по закон е с 1/3 от наказанието, ние предлагаме тя да е с 1/5, но освен това казваме - това не е императивно.

Това решение трябва да го вземе съда при определяне на наказанието. Тъй като наказателният съд е господарят на наказателното производство в съдебната фаза, той определя наказанието в рамките на това, което му определя закона и нека съда да определи тежестта, последиците на извършеното и тогава да прецени дали за това престъпление е допустимо да има редукция на наказанието, и ако е допустимо, тази редукция да бъде не повече от 1/5 от размера", обясни правосъдният министър Данаил Кирилов.


"В алинея 2-ра, където се уреждат двете най-тежки наказания в нашата правна система - доживотен затвор без замяна и доживотен затвор, предлагаме аналогичното правно решение - по преценка на съда може да се понижи степента на определеното наказание.

Тоест да имаме замяна от "доживотен затвор без замяна" с "доживотен затвор", или от "доживотен затвор" на "лишаване от свобода от 20 до 30 г.". Но и там съдът няма да бъде императивно задължен да наложи редукция на наказанието, а ще го съобрази както с установените факти, така и с позицията на участниците в процеса. Тук е важно да се каже, че в този момент ще се вземе предвид и становището на прокуратурата, а то също ще има своята тежест в преценката на наказателния съд кое е обоснованото, ефективното и дължимо наказание за конкретното деяние", допълни той.

От "ВОЛЯ- Българските Родолюбци" също излязоха с предложение за поправка в Наказателния кодекс относно съкратеното производство. "Съкратено съдебно следствие по чл. 371, т. 2 не се допуска при умишлено причиняване на смърт или тежка телесна повреда", пишат от партията.

Поводът за законодателната инициатива са все по-честите и брутални случаи на умишлени убийства и нанасяне на тежки телесни повреди, при които прилагането на съкратеното производство дава възможност на извършителите да направят самопризнание и да се възползват от по-леко наказание.

"Това възпрепятства постигането на целите на наказателното правораздаване и води до усещане за безнаказаност както у самите извършители, така и у цялото ни общество", категорични са от ВОЛЯ.

От партията коментират, че по-бързото приключване на производството не бива да е самоцел и да се прилага при всички случаи и при всички видове деяния.