Волтова дъга може да е предизвикала взрива на газ при инцидента в Хитрино.

Тази теза бе представена днес на поредното заседание на шуменския съд по делото за трагедията от преди три години.

В ранното утро на 10 декември 2016 г. дерайлира товарен влак с полипропилен, предизвика взрив, при който загинаха 7 души, а ранените бяха 29. Трагедията на жителите предизвика вълна от съпричастност.

Експертизата за възможността ток от контактната мрежа да е предизвикал взрива бе представена от проф. Иван Миленов.

При късането на кабела вследствие на катастрофата със сигурност се е образувала волтова дъга, която е много по-мощна от искра и е вероятната причина за експлозията, обясни преподавателят във Висшето транспортно училище. Досега основната версия за възпламеняването беше искра от печка на твърдо гориво.

Адвокатът на пострадалите от Хитрино Николай Димитров оспори експретизата и обясни, че взривът се е случил четири минути преди дежурният на гара Хитрино да подаде ток към контактната мрежа:

"Не виждахме смисъл въобще от назначаването на тази експертиза. Делото започна да губи своят характер".

Времето на експлозията е определено с голяма вероятност в експертизите по делото, но никой не може да каже кога точно се е случил взривът и дали не става въпрос за няколко последователни взрива, уточни проф. Иван Миленов.

Пробитата вагон-цистерна при инцидента в Хитрино не е била годна за експлоатация, според комплексната съдебно-техническа експертиза в областта на безопасността при превозване на товари, която бе представена на днешното съдебно заседание по делото за железопътното произшествие, възникнало в ранната сутрин на 10 декември 2016 г. в района на гара "Хитрино".

В заключението на експертизата, предоставена от вещите лица, които са я изготвили - проф. Валери Стоилов и проф. Симеон Ананиев, е записано, че техническото състояние на пробитата вагон - цистерна не отговаря от техническа страна на изискванията на Международния правилник за опасни товари /RID/. Върху нея не е имало поставена маркировка, указваща датата и вида на извършеното върху нея изпитване, отразено в последния й сертификат от 2013 година. Липсвал и щемпел на експерта, провел изпитването. Освен това са измерили дебелина на цилиндричната част от корпуса й, която е по-малка от допустимата. "Независимо от установените резултати от измерванията е издаден сертификат на 1.11.2013 г. със заключение, че резултатите са в съответствие с изискванията на RID и цистерната е одобрена за превоз на опасни товари". В анализа на данните на експертите е записано също, че шест от измерените от тях 12 стойности на дъната на цистерната имат дебелина на стената по-голяма от дебелината на използвания материал - 9 мм. при изработването й през 1971 година; 11 от измерените 12 стойности на цилиндричната част на резервоара също имат дебелина на стената по-голяма от използвания материал при изработване на цистерната. Според тях данните показват, че от вътрешната стена на дъната има отлагания от превозваните товари по време на експлоатация, а подобни резултати са регистрирани и при издаването на сертификата на цистерната през 2013 г. и тя е трябвало да се бракува. Данните показват още, че "ремонтът и оразмеряването на резервоара на цистерната са извършени неправилно и е издадено неправомерно сертификат на годност", е записано още в заключението на експертизата.

На съдебното заседание по делото днес първо инж. Марко Марков и инж. Ивко Иванов представиха съдебно пожаро-техническа експертиза, според която са установени деформационни повреди, вследствие на топлинни натоварвания на печка, намираща се в къща в Хитрино. По отоплителния уред обаче "има редица и субективни и обективни въздействия" и не може да се каже дали точно от него е тръгнал взрива, каза в съдебната зала Иванов. Според другия експерт епицентърът му е около къщата с печката, защото само около този имот той е установил разрушения в четири посоки.

Следващото заседание по делото е на 14 януари.