Без дебати депутатите приеха на първо четене промени в Гражданския процесуален кодекс. Законопроектът осигурява въвеждане на единна информационна система на съдилищата и функционирането на Единния портал за електронно правосъдие.

От БСП заявиха, че ще гласуват "въздържали се" заради опасения, свързани с бързината на съдебното производство, и ще внесат предложения преди второто четене.

Смиляна Митова от левицата заяви: "Ние подкрепяме философията и духа на закона на промените в ГПК и НПК. На комисия сме гласували "въздържали се" и така ще гласуваме и днес поради това, че някои от нормите, особено тези, които засягат промени в Наказателно-процесуалния кодекс, вместо да решат проблемите с бързината на правосъдието мисля, че ще създадат нови промени".

С промените се предоставя възможност участниците в съдебното производство да получават електронни съобщения, призовки и книжа, включително така да бъдат уведомявани за определени процесуални действия.

За да се случи реформата, всички адвокати трябва да се регистрират в Единния портал за електронно правосъдие до 6 месеца след влизането в сила на закона.

С промените в ГПК се правят и изменения в Закона за здравето, с които се прецизират процедурите по задължително настаняване и лечение, като се предоставя възможност на лицето, чието настаняване се иска и чрез видеоконферентна връзка, ако е обявено извънредно положение, епидемия или друго форсмажорно обстоятелство. Това ще важи и при гледане на мярка за неотклонение.