Отнемането в полза на държавата на имущество на стойност 1 089 473 лeва от Цветелин Кънчев е потвърдено с окончателен съдебен акт, съобщиха от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

Производството срещу лидера на партия "Евророма" беше започнато от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД), чийто правоприемник е КПКОНПИ. По него са внесени искания за налагане на обезпечителни мерки в три съдилища - Софийски градски съд, Софийски окръжен съд и Окръжен съд - Пловдив. Всички са били уважени изцяло.

С решение от 22.04.2016 г. Окръжен съд-София е приел, че по отношение на Кънчев е налице отрицателна разлика между приходи и разходи за периода 1987-2012 година и така от него са отнети в полза на държавата суми по разплащателни сметки, влогове, както и от продажба на недвижимо имущество.

На 15.02.2019 г. Софийският апелативен съд потвърждава решението на ОС-София. Според второинстанционния съд съд исковете на Комисията срещу Кънчев са основателни и доказани, а претендираните имущества са закупувани през целия проверяван период и не може да се направи извод относно влагането на законен доход за което и да е от тях.

Кънчев обжалва решението пред Върховния касационен съд, като твърди, че искът на Комисията е неоснователен, защото е реабилитиран по съдебен ред. С определение на ВКС от 27.04.2020 г. обаче изводите на Софийския апелативен съд са възприети изцяло и не е допуснато касационно обжалване. Съдът не приема доводите на Кънчев, защото:

"Фактът на извършване на престъпленията от лицето, установен с влязла в сила присъда и произлезлите от тези престъпления отношения, не се заличават, а само губят своята гражданственост и обществена оценка. Извършеното престъпление не губи значението си досежно т.н. извъннаказателни последици, уредени в други нормативни актове, различни от НК", подчертаха от Антикорупционната комисия.

През 2000 г. лидерът на "Евророма" беше осъден на 6 г. затвор по 6 обвинения, сред които за изнудване и телесни повреди. През 2001 г. той влезе в затвора с по-лек режим в Кремиковци, но още през август 2003 г. бе условно предсрочно освободен с мотива, че е излежал по-голямата част от наказанието си, бил е примерен и е работил, с което част от присъдата се намалява.

През 2005 г. пък той бе помилван от вицепрезидента Ангел Марин, въпреки категоричното становище на юристи, че няма как да бъде помилван човек, който вече е предсрочно освободен. Освен това, с указа Кънчев бе напълно реабилитиран и тъй като се води неосъждан, успя да се кандидатира за депутат от "Евророма" и да влезе в 38-то Народно събрание.

Междувременно той бе оправдан по друго дело за изнудване - на бившия началник на "Гражданска защита" Никола Николов. По него бяха осъдени шефът на Върховното ромско мешере Христо Върбанов - Папата и Димо Станчев, който също е член на мешерето. Прокуратурата твърдеше, че тримата са искали 250 000 лева от Николов, за да не разкрият компрометиращи факти. Доказателствата срещу Кънчев обаче се оказаха недостатъчни и прокуратурата се отказа от обвинението, след като той бе оправдан на две инстанции.

Преди няколко години Цветелин Кънчев осъди държавата да му заплати 32 000 лева заради незаконен арест от 2009 година, именно по този случай.