Съдийската колегия на ВСС даде срок от една седмица на правосъдния министър Данаил Кирилов да посочи доказателста в подкрепа на искането си за уволение на съдия Андон Миталов. Дванадесет от членовете на Колегията подкрепиха това решение от днес, като отвод си направи само Севдалин Мавров.

Миналата седмица Кирилов внесе предложение съдията да бъде дисциплинарно наказан, след като името на магистрата бе посочено от САЩ, заради "сериозна корупция", а редом с него забрана да влиза в Съединените щати получи и семейството му.

Правосъдният министър ще трябва да посочи фактическите обстоятелства - дата, място на извършване на нарушението от страна на съдията, конкретно дело и кои текстове от НПК са нарушени.

Предложението на правосъдния министър Данаил Кирилов за уволнение на съдия Андон Миталов съдържа непълноти и неясноти, каза председателят на ВКС Лозан Панов. И допълни, че от искането на "най-добрия юрист на управляващите" не става ясно кои са действията на съдията, с които е накърнен престижът и са нарушени неговите служебните задължения.

Във ВКС е постъпило и писмо от Инспектората на ВСС. В него се потвърждава оповестената преди няколко дни информация, че няма повод да бъде образувана проверка срещу съдията. Не са установени и нарушения за начина, по който е водено производството, в рамките което на Николай Малинов беше разрешено да пътува до Русия.

Много често се задава въпросът защо в България няма присъди за корупция. За да има такива, трябва да има дело, обвинителен акт, досъдебно производство. Когато се използва думата корупция, означава, че някой трябва да е получил облага, това предполага наказателен казус, а такъв никой не е заявил, че има, посочи Панов.

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) изпрати писма и до главния прокурор и до Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) с напомняне, че очаква информация от тях по повод на изявлението на държавния секретар на САЩ. Това съобщи началникът на кабинета на председателя на ВКС.

В писмото до главния прокурор се напомня, че председателят на ВКС е помолил с писмо от 6 февруари да бъде уведомен дали е образувано досъдебно производство за престъпление от общ характер срещу съдия Андон Миталов от Специализирания наказателен съд и провеждано ли е разследване.

В писмото до председателя на КПКОНПИ Лозан Панов пише, че с писмо от 6 февруари председателят на ВКС е помолил да бъде уведомен дали са постъпвали сигнали и/или жалби срещу съдия Андон Миталов от Специализирания наказателен съд с данни за противоправна дейност и извършвани ли са проверки срещу него по посочения повод.

И в двете писма председателят на ВКС посочва, че до днес, 11.02.2020 г., във Върховния касационен съд не е получен отговор на писмата му от 06.02.2020 г., а поисканата информация е необходима спешно с оглед на реакцията на българската съдебна система в отговор на изявлението на държавния секретар на САЩ относно твърдение за корупционно поведение на съдия Андон Миталов.