Министърът на културата обяви, че фирмата на Петьо Блъсков "Южен кръст" дължи на държавата близо 236 хил. лв. и смята, че независимите частни и свободни медии би трябвало да зависят от своите читатели, зрители, слушатели, а не системно да ощетяват държавата, се казва в съобщение от пресцентъра на МК по повод запечатването на офисите на  вестник "Труд" заради неплатени наеми и консумативи. Подобна е позицията и на Асоциацията на европейските журналисти. А от Света за електронни медии заявиха, че следят с внимание случая. Според СЕМ при уреждането на договорните отношения между изпълнителна власт и медия следва да се спазва баланс, така че да не се поставят под заплаха свободата на словото и журналистическият труд.

Междувременно членове и симпатизанти на ГЕРБ участваха в протест пред Министерството на културата по повод запечатването на редакцията на вестника. А журналистите на медията прекараха нощта пред офиса и едва в ранния следобед бяха допуснати до помещенията, за да изнесат нещата си оттам.

Първа точка в утрешното заседание на НС ще бъде изслушването на министъра на културата Велислав Минеков по казуса с вестник "Труд".

Членове и симпатизанти на ГЕРБ участваха в протест пред Министерството на културата по повод запечатването на редакцията на вестник "Труд". На снимката: Любен Дилов-син (вторият отдясно)

Снимка: БТА

МК представи пълната хронология по казуса с "Труд"

Административен съд - София-град намира, че нито едно от твърденията, с които се иска спиране на предварителното производство, не е подкрепено с доказателства и с две определения отхвърля искането на ,,Южен кръст" ЕООД за спиране на предварителното изпълнение, сочи хронологията по казуса, представена от МК, като оттам уточняват, че неустойките и невъзстановените консумативи от страна на дружеството "Южен кръст" ЕООД - фирма на издателя на в. "Труд" Петьо Блъсков, са в размер на  235 794,05 лева към настоящия момент.

Вчера полиция влезе в редакцията заради неплатените сметки към Министерството на културата, собственик на помещенията. Главният редактор на всекидневника Петьо Блъсков и журналисти обявиха гражданско неподчинение. Официалната причина е прекратен договор за наем, а неофициалната, според Петьо Блъсков, е политически натиск.

В тази връзка от МК съобщиха днес пълната хронология по казуса с дължимите неустойки от страна на "Южен кръст" ЕООД към държавата като посочват, че разрешаването му започва още през юли тази година, а задълженията на фирмата се трупат от 2012 г.

Ето и хронологията по казуса, представена от МК, без редакторска намеса:

"На 12.07.2021 г. Министерството на културата е изпратило до ,,Южен кръст" ЕООД едномесечно предизвестие за прекратяване на два договора за наем, поради неплащане на двумесечни наемни вноски и/или консумативи. Предизвестието е получено с обратна разписка на 14.07.2021 г.

Друго нарушение на договора е преотдаване на помещенията, при положение, че има изрична забрана за това. Помещенията са необходими за настаняване на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), тъй като сградата е построена изрично за тях.

С писмо от 11.08.2021 г. МК информира ,,Южен кръст" ЕООД, че на 16.08.2021 г. предстои предаване и приемане на помещенията.

На 14.10.2021 г. ,,Южен кръст" ЕООД са уведомени от МК, че на 22.10.2021 г. ще се извърши ново предаване и приемане на помещенията. На последната дата служители на МК съставят Констативен протокол, с който удостоверяват отказа на фирмата да освободи помещенията.

На 27.10.2021 г. МК отправя искане до областния управител за откриване на административно производство по реда на Закона за държавната собственост. На тази база на 12.11.2021 г. областният управител издава заповед за изземване на недвижими имоти, в която е определен срок за доброволно освобождаване до 17 ч. на 26.11.2021 г. В случай, че имотът не бъде освободен доброволно, се насрочва предварително изпълнение по административен ред на 06.12.2021 г. от 10 ч., което да се извърши от комисия от служители на областна управа.

Заповедта на областния управител е обжалвана пред Административен съд - София-град, като в нея е инкорпорирано искане за спиране на предварителното изпълнение на оспорената заповед, по което съдът дължи незабавно произнасяне.

Съдът намира, че нито едно от твърденията, с които се иска спиране на предварителното производство, не е подкрепено с доказателства и с две определения отхвърля искането на ,,Южен кръст" за спиране на предварителното изпълнение.

Дружеството "Южен кръст" ЕООД дължи неустойки за неплатени в срок наемни вноски, както следва:

I. По договор № РД11-00-14/12.03.2012 г. - 45 784, 87 лв.

II. По договор № РД11-00-216/09.10.2015 г. - 49 757, 14 лв.

Общата дължима неустойка по двата договора е в размер на 95 542, 01 лв.

Дружеството има неплатени консумативи в размер на 133 108, 81 лв., натрупани през периода октомври 2015 г. - ноември 2018 г., които и до момента не са платени.

Консумативи за септември и октомври 2021 г. по фактури 4171/29.10.2021 г. и 4178/30.11.2021 г., съответно - 2046, 53 лв. и 5096,70 лв.

Към настоящия момент неустойките и невъзстановени консумативи от страна на дружеството "Южен кръст" ЕООД са в размер на 235 794,05 лева.

Министърът на културата и екипът му смятат, че независимите частни и свободни медии би трябвало да зависят от своите читатели, зрители, слушатели, а не системно да ощетяват държавата", пише в обяснение по казуса Министерство на културата.

"Труд" се мести на нов адрес

Междувременно стана ясно, че редакцията на вестник "Труд" се мести на друг адрес. В понеделник вечерта е приключило запечатването на помещенията, които медията ползва под наем. Сега собствениците на вестника имат седем дни да изнесат вещите си. Сградата е собственост на Министерството на културата.

Сутринта собственикът на в. "Труд" Петьо Блъсков пристигна с камион и хамали, които да натоварят вещите от редакцията. А пред сградата на ведомството се проведе демонстрация в подкрепа на вестника.

АЕЖ застана зад решението на МК

Ненамесата на държавата в свободата на словото се изразява и в нетолерирането и неосигуряването на привилегировано отношение на едни медии за сметка на други, коментира Иван Радев от Асоциацията на европейските журналисти по повод казуса с труд.

Според Радев в последните години сме били свидетели именно на такава ситуация - на толериране на медии с проправителствена ориентация: "Когато това отношение се прекрати, тези медии се опитват да представят това като атака спрямо свободата на словото, което не е така."

Иван Радев смята, че случилото се вчера е дало възможност на медията да се постави в ролята на жертва.

"Никоя медия няма право да ползва държавна собственост на нисък наем", категоричен е Радев.

В този дух е и официалната позиция на Асоциацията на европейските журналисти (АЕЖ) по казуса с Блъсков и в. "Труд".

"Свободата на словото не предполага привилегии за определени медии, които да се ползват с преференциално третиране, от достъп до пресконференции, интервюта, до ползване на държавни имоти срещу символичен наем, реклами, фондове и.т.н.", сочи позицията на АЕЖ, заявена днес след проучване на казуса.

"За съжаление, през последните години виждаме, че близки до властта медии са получавали подобно привилегировано отношение, а когато то бъде прекратено, обикновено се прави опит това да се представи като репресия и да се представи като заплаха за свободата на словото. Само че, ако дадена медия е получавала по-благоприятни условия от държавата или от дадена община, това е точно обратното на мечтаната ненамеса на държавата в медиите. Затова и прекратяването на тези условия не може да се разглежда като заплаха за свободата на словото, а напротив, това е условие за справедливо третиране на медийния сектор. Както другите медии си плащат наемите и консумативите, това трябва да важи за всички. В същото време всяко действие на властта, което засяга медии, трябва да е добре преценено, да е съразмерно и да не дава основания за съмнение, че се атакува свободата на словото", посочват още от Асоциацията на европейските журналистити.