Върховният касационен съд постанови окончателно ефективната присъда от 7 месеца "лишаване от свобода" на бившия шеф на общинското дружество "Трамкар" Христоско Вретенаров за изнудване. 

Решението не подлежи на обжалване, а във ВКС е получено уведомление от прокурор за предприети действия по изпълнение на наложеното от съда наказание.

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Христоско Вретенаров срещу решението на Апелативния специализиран наказателен съд, с което е признат за виновен в това, че в периода от началото на м. март 2014 г. до 06.04.2015 г. в София при условията на опасен рецидив и с цел да набави за себе си имотна облага е направил опит да принуди Маргарита Д., чрез отправяне на многократни заплахи, че ще съсипе бизнеса и семейството ú, да му предаде сумата от 7000 лв.

Жената, с която преди време Вретенаров имал интимни отношения, първоначално му дала 3500 лева, като "сделката" била оформена като аванс по договор. След това Вретенаров започнал да я тормози по телефона и уж случайно да я засича в градския транспорт, където продължавал с тормоза и искал останалата част от сумата. Тя обаче потърсила полицията и започнало разследване.

 

Тричленният състав на ВКС приема касационната жалба за неоснователна. Върховните съдии не намират за основателни твърденията на защитата за предубеденост на въззивния състав, изведени от начина на излагане на аргументацията в обжалваното решение, от която да личи предварително формирано вътрешно убеждение във вреда на подсъдимия.

Доводите на защитата, че при установяване на правно релевантните факти събраните по делото доказателства са тълкувани единствено във вреда на подсъдимия и само в подкрепа на обвинителната теза, не могат да бъдат споделени.

При отсъствието на реални основания за съмнение в безпристрастността на съда не може да се предполага пряка или косвена заинтересованост на съдебния състав от изхода на делото или неговата предубеденост само поради факта, че защитната позиция на подсъдимия е отречена като недостоверна.

В този смисъл тричленният състав на ВКС приема, че е изпълнен стандартът по чл. 6 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и правото на защита на Христоско Вретенаров не е нарушено.

Неоснователно се явява и бланкетно наведеното в жалбата касационно основание за явна несправедливост на наложеното наказание. Според върховните съдии изложените от АСНС съображения при индивидуализацията на наказанието са прецизни и изчерпателни.

Определеното наказание от 7 месеца „лишаване от свобода“ е в размер, който е значително по-нисък от предвидения в закона минимум от 5 години, и в достатъчна степен ще компенсира подсъдимия относно продължителността на процеса.