Бившият съдебен инспектор Александър Мумджиев оттегли искането си да бъде върнат на работа като следовател, съобщи "Лекс". При все това Прокурорската колегия прие това негово волеизявление само за сведение и реши да не го възстановява като магистрат, като се позова на Конституцията и се мотивира, че Мумджиев не спазва в цялост изискванията на етичния кодекс и не притежава в пълнота необходимите качества, за да бъде възстановен като следовател.

На 9 май Александър Мумджиев пристигнал във Враца за проверка в районната прокуратура. Настанил се в хотел, като от самото начало злоупотребявал с алкохол. По време на престоя си той няколко пъти отправял сексуални намеци към камериерки и сервитьорка. Служителите се обърнали към полицията, местната прокуратура също извършила проверка. Пред разследващите персоналът на хотела споделил, че Мумджиев бил почти постоянно пиян, държал се непристойно като отправял и сексуални намеци, обяснявал, че е властта и такива като него имало само 10 човека в България, казвал, че е велик, че познава министри и много важни хора в държавата, към някои служители се държал "като с роби" и т.н.

Мумджиев е бил задържан за кратко, а прокуратурата го разследва за извършването на непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото като е отправял обидни думи към персонала.

И.ф. главният прокурор Борислав Сарафов изпрати доклад с "данни за непристойно, срамно и силно уронващо престижа на съдебната власт поведение на Александър Мумджиев" на Народното събрание, на Прокурорската колегия и на главния инспектор Теодора Точкова.

В официална позиция ИВСС се разграничи от поведението на Мумджиев и поиска от Народното събрание неговото освобождаване. По закон парламентът избира и освобождава инспекторите.

На 17 май Мумджиев депозира оставката си в парламента. Той подаде и заявление до главния инспектор за прекратяване на трудовото му правоотношение като още същия ден Теодора Точкова издаде заповед, с която го обяви за прекратено, считано от същата дата.

Наред с това обаче Мумджиев поиска да се върне на работа в съдебната система.

Преди да вземе решение по молбата му, колегията го покани на изслушване във връзка с доклада за поведението му. Мумджиев обаче не се яви на предходното заседание. Въпреки че беше дал адрес, на който да му представен докладът, куриерите не успяха да го намерят. След многократни опити да се свържат с него по телефона, администрацията на съвета най-накрая успя в последния възможен момент преди заседанието на колегията миналата сряда, което наложи отлагане на изслушването му.

Днес той не се яви, а сутринта е внесъл молба, с която оттегля искането си за възстановяване като следовател. Колегията обаче я прие само за сведение и отказа да го върне на работа в съдебната система.

Преди да бъде взето каквото и да било решение, представляващият колегията Стефан Петров представи хронологията по казуса.

На 22 декември 2023 г. Прокурорската колегия възстанови Александър Мумджиев като следовател, считано от датата на встъпване на новите инспектори.

От 26 декември 2023 г. влязоха в сила измененията в Конституцията като в чл. 132а, ал. 4 беше записано, че "след приключване на мандата инспекторите не могат да заемат длъжностите съдия, прокурор и следовател в продължение на две години и могат да се пенсионират по ред, определен със закон".

След скандала във Враца, на 17 май Александър Мумджиев подаде оставка като инспектор и поиска да бъде възстановен като следовател, какъвто е бил преди избирането му за част от състава на ИВСС.

В същото време в ПК са постъпили материали от прокуратурата, включително и доклад от РП-Враца за проверката на поведението на Мумджиев в хотел в града.

Етичната комисия на ПК се е събрала по повод доклада от държавното обвинение и е излязла със становище, че Мумджиев не спазва в цялост изискванията на етичния кодекс и не притежава в пълнота необходимите качества, за да бъде възстановен като следовател.

На 22 май Прокурорската колегия възобнови административното производство по възстановяването на Мумджиев във връзка с постъпилата от него молба да бъде върнат като следовател. Кадровиците решиха още да му изпратят материалите от прокуратурата и да го поканят на изслушване.

"Няколко пъти канихме Александър Мумджиев, не можахме законово да го направим, той не се явяваше, но днес вече е официално поканен и след като е получил поканата, той е депозирал молбата, с която оттегля предишната за възстановяване в длъжност следовател", обясни Стефан Петров.

И допълни: "Лично аз считам, че след като ние възобновихме административното производство въз основа на първата му молба, доклада от прокуратурата и становището на етичната комисия, това административно производство трябва да продължи до вземане на решение по него".

И предложи няколко диспозитива за решение.

Първо, да се приеме за сведение молбата на Мумджиев, с която оттегля предишната за връщане на работа като следовател.

"Второ, въз основа на доклада на прокуратурата и най-вече на становището на етичната комисия и след като сме възобновили административното производство, това ни дава право да отменим решението от 22 декември, с което Мумджиев беше възстановен като следовател. Основание за това е и промяната в Конституцията, която влезе в сила след това наше решение и според която инспекторите не могат да заемат длъжностите в органите на съдебната власт в продължение на две години след приключване на мандата им", заяви Петров.

И продължи: "Трето, колегията не възстановява Александър Мумджиев като следовател. Четвърто, решенията подлежат на обжалване пред Върховния административен съд".

Кадровиците единодушно подкрепиха предложенията на Стефан Петров.