Тричленен състав на Софийския апелативен съд потвърди определението на градските магистрати, с което бе допуснато условното предсрочно освобождаване на Андре Токев, съобщиха от съда.

Преди седмица Софийският градски съд одобри искането на готвача за предсрочно освобождаване. Според магистратите Токев бил спокоен и балансиран. В поведението му не се наблюдавали враждебност и агресивност, което означавало, че няма зависимости, включително от алкохол. По-късно обаче стана ясно, че администрацията на софийския затвор е подала жалба срещу решението.

Апелативните магистрати на закрито заседание днес приеха за обосновано определението на първоинстанционния съд, че към настоящия момент осъденият с поведението си в затвора е дал доказателства за поправянето си. Събрани са доказателства за неговата полезност за обществото.

Същевременно към 13 юли тази година Андре Токев е изтърпял фактически повече от половината от наложеното му наказание "лишаване от свобода", като е имал остатък за изтърпяване 2 месеца и 14 дни. Това обуславя извод за обоснованост и законосъобразност, т.е. правилност, на обжалваното определение и за неоснователност на подадената срещу него жалба, сочат апелативните съдии.

Определението на САС е окончателно.