Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) отправи искане до Конституционния съд, подписано от 88 върховни съдии, да бъдат обявени за противоконституционни текстове от Закона за съдебната власт (ЗСВ), съобщиха от съда.

Става дума за разпоредбата, която предвижда при изтичане или предсрочното прекратяване на мандата на изборен член на Висшия съдебен съвет (ВСС), на главния инспектор и инспекторите от Инспектората към ВСС, те да могат да бъдат назначени (възстановени) на длъжност с една степен по-висока от заеманата преди избора им длъжност в органите на съдебната власт, както и в частите им, предвиждащи възстановяването им на равна по степен длъжност в органите на съдебната власт.

Решението на ВКС е взето с 60 гласа "За" и един "Против" на заседание на Пленума на ВКС, проведено на 7 октомври 2020 г.

Заради извънредната епидемична обстановка с това решение е даден мандат на комисия от върховни съдии да изготви предложението за сезиране на Конституционния съд, което да бъде подписано след изготвянето му от съдиите от ВКС, които са съгласни с него, а след това да бъде изпратено с подписите на Конституционния съд.

В края на септември правната комисия на парламента отхвърли ветото на президента Румен Радев върху разпоредбата от Закона за съдебната власт (ЗСВ), която предвижда така наречените кариерни бонуси за членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС).