Международният съюз за защита на природата предупреди, че над 40 на сто от видовете дървета в Европа са застрашени от изчезване, предаде Франс прес. Една от главните опасности е свързана с инвазивни дървесни видове.

За пръв път Международният съюз за защита на природата със седалище в Гланд, Швейцария, публикува Червен списък на дървесните видове в Европа.

Някои видове дървета растат в Европа, но също и на други места по света. Четиридесет и две на сто от тези видове са смятани за застрашени и следователно са свързани с голям риск от изчезване.

Що се отнася до ендемичните видове в Европа, 58 на сто от тях са застрашени, а 15 на сто - критично застрашени.

Инвазивните видове дървета и развитието на градска инфраструктура са главните заплахи за видовете дървета в Европа. Болестите, обезлесяването, скотовъдството и свързаните по-специално с пожари промени в екосистемите също са сред опасностите, които застрашават дървесните видове в Европа.

"Тревожно е, че над половината от ендемичните видове дървета в Европа са застрашени от изчезване", отбелязва експертът Крейг Хилтън-Тейлър, който е участвал в създаването на Червения списък.