Европейската комисия предложи днес допълнителни общи правила за връщането от ЕС на мигрантите, които нямат право на престой. Комисията уточни, че за всяко връщане от европейския бюджет се плащат средно по 2500 евро, но когато връщането е доброволно, то струва по 560 евро, а когато е принудително - по 3414 евро, предава БТА.

ЕК предлага доброволните връщания да бъдат допълнително насърчени. Пояснява се, че срокът за връщане, след като е установено, че мигрантът не може да остане в ЕС, е от 7 до 30 дни. Този срок се спазва, ако мигрантът не създава заплаха за обществената сигурност.

От 2018 г. досега ЕС е върнал доброволно около 25 000 мигранти. Според ЕК тези данни показват, че броят на върнатите е недостатъчен.

Комисията предлага занапред граничната служба Фронтекс да помага на държавите от ЕС на всяка стъпка от процедурата за връщане.

Мигрантите, които решат да се върнат доброволно в родината си или в страната, от която са пристигнали в ЕС, ще получават съвети преди отпътуване и помощ с пари в брой или друга подобна подкрепа при завръщане. Тези помощи ще бъдат краткосрочни, отбелязва комисията.

Предвижда се със средства от европейския бюджет да бъдат покривани пътните разходи на мигрантите и някои първоначални нужди, след като се приберат у дома. ЕК отчита, че засега законодателството съдържа празноти в събирането на данни за мигрантите и за действията по тяхното отпращане след отхвърлянето на молбите им за международна закрила.