Такъв пробив е необходим, за се навакса изоставането на страната спрямо развитите световни икономики в технологично отношение.

Ако такъв скок не бъде извършен, изоставането ще се превърне в непреодолимо и опасно за страната, предупреждава докладът, изготвен от руския Център за стратегически разработки (ЦСР).

Авторите на доклада, цитирани от РИА "Новости" стигат до извода, че санкциите в някои сектори на икономиката са изкарали на преден план проблеми по ред направления в икономиката, в които Русия не може да се конкурира със задграничните си партньори.

Същевременно се отбелязва, че спадът на цените на петрола през 2015 г. е накарал Русия да разгледа необходимостта от диверсификация на националната икономика, която е силно зависима от износа на енергия: например 62% от целия руски износ към страни извън ОНД са горивни и енергийни продукти.

 В допълнение, докладът отбелязва, че моделът на управление на държавните компании трябва да бъде "съществено трансформиран", като се намали влиянието на правителството върху управителните органи.

  Предполага се, че прилагането на мерки в тези приоритетни области ще бъде разделено на два етапа.

Първата фаза (2018-2020 г.) ще се съсредоточи върху организационните мерки и стартиране на пилотни проекти в областта на регулаторните приоритетни области на научна и технологична политика, организационни промени, развитие на нови стандарти и механизми за финансиране на предложените промени.

Вторият етап (2021-2024) трябва да бъде свързан с прехода към реални действия   в мащаба на цялата икономика.

Правните норми и организационните промени, направени през първия етап, трябва да влязат в сила и да започнат да действат.

Допълнителен план за действие, вероятно със срок  2035 г., ще бъде разработен въз основа на промените, следващи описаните етапи през 2018-2024 г.

Възможно е тези планове да са следствие от препоръките на президента Владимир Путин, който в началото на септември заяви по време на пленарната сесия на Източния икономически форум, че бъдещето на руската икономика  се крие в разработването на нови технологии, по-специално на изкуствения интелект.