Българските власти трябва да предотвратят принудително изселване, да се справят със стигматизирането и маргинализацията на ромите и да подобрят достъпа им до подходящи жилища. Това се казва в становището на комисаря по човешките права към Съвета на Европа (СЕ) Дуня Миятович, предаде БНТ.

Становището е свързано с изпълнението на решение от 2012 г. на Европейския съд по правата на човека по случай на изселване на самонастанили се в София роми. Според съда изселването е нарушило правото на личен и семеен живот на ромите.

Миятович смята, че освен сериозното нарушаване на правото на достъп до адекватно жилище, принудителните изгонвания могат да доведат до нарушения на широк спектър от човешки права и трябва да бъдат предотвратени. Тя посочва, че държавите са задължени да ограничат риска от нарушения на правата на човека, свързани с изселванията и да гарантират, че принципите на пропорционалност и недискриминация се спазват при всеки процес на изселване.

Комисарят по човешките права на Съвета на Европа смята, че властите трябва да положат усилия за справяне с широко разпространените предразсъдъци и институционалния расизъм спрямо ромите.

Според нея в България съществуват многобройни пречки пред достъпа на ромите до социални жилища, включително заради обществената съпротива по места, което е станало причина някои общини да отменят строителни проекти.