Съветът на ЕС прие днес преговорното си становище по промените в правилата за връщането на незаконните мигранти. Европейските министри настояват връщането да се извършва възможно най-бързо, съобщи БТА.

Сред преследваните цели е да се предотвратят укриването и неразрешените движения на мигранти, както и да се повиши броят на върнатите. Предвиждат се по-ясни и по-бързи процедури за издаване на решения за връщане и за обжалване. Съветът предлага да бъде въведено задължение за постановяване на връщане едновременно или малко след издаването на решение за прекратяване на законността на престоя на чужденците.

Мигрантите ще бъдат задължени да съдействат на властите, като се предвиждат възможности за действие при отказ от изпълнение на това задължение. Предлага се държавите от ЕС задължително да осигурят пътища за доброволно връщане.

Изготвен е списък на обстоятелствата за определяне на опасността от укриването на мигрант. Предвижда се да бъдат задържани мигрантите, които създават заплахи за обществото и сигурността. Съветът предлага мигрант да може да бъде прогонван и в произволна държава, стига тя да е в списъка на "сигурните" страни. Съветът на ЕС приема предложението на Европейската комисия за държавите, чиито граждани нарушават правилата, да бъде прилаган по-строг и по-скъп визов режим.