Русия и САЩ внесоха за разглеждане в Общото събрание на ООН съвместна проекторезолюция за отговорно поведение на държавите в киберпространството - важно събитие с оглед на факта, че през последните години двете страни най-често се проявяваха като съперници и дори противници в световната организация. След одобрение в Първата комисия Общото събрание ще гласува документа през декември, пише руският в. "Комерсант", цитиран от БТА.

До момента правилата за поведение на държавите в информационното пространство се разработваха от два механизма в рамките на ООН - възродената от американците Група на правителствените експерти (ГПЕ) и задействаната по руска инициатива Работна група с открит състав (РГОС). Русия и САЩ влизат и в двете, но Москва подкрепяше РГОС, а Вашингтон - ГПЕ. Конкуренцията между тях създаваше поле за съперничество и задкулисни интриги, намалявайки ефективността и на двата механизма.

С приемането на консенсусни доклади в двете групи тази пролет се очертаха позитивни промени, но разработването на съвместна резолюция е истински дипломатически пробив. Той се дължи до голяма степен на договореностите, постигнати от президентите Байдън и Путин на срещата им през юни, посочва изданието.

Миналата седмица проектът бе представен от руската и американската делегация на неофициални консултации в ООН. "Исторически момент" нарече събитието Андрей Крутских, специален представител на президента Путин за международното сътрудничество в киберсигурността. По думите му резолюцията има и стратегическо значение, доколкото ще сложи край на успоредната дейност на двете площадки по киберсигурността в ООН, както отдавна приканва световната общност.

Съчетани, последните доклади на двете групи формират рамкова концепция за правилата за отговорно поведение на държавите в киберпространството. Новата руско-американска резолюция призовава страните да изпълняват тези норми и да създават условия за по-нататъшни усилия в тази сфера в ООН, каза Мишел Маркоф, координатор по кибернетичните проблеми в Държавния департамент на САЩ.

Според документа тази дейност занапред ще се осъществява в РГОС, чийто мандат е продължен до 2025 г. В резолюцията се изтъква, че всички държави имат интерес да насърчават използването на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) с мирни цели и да предотвратяват конфликти, свързани с тях. Но се добавя, че редица страни увеличават потенциала си в ИКТ с военни цели и все по-вероятно е ИКТ да се използват в бъдещи конфликти. А приемането на доброволни и незадължителни норми за отговорно поведение може да намали заплахите за международния мир, сигурността и стабилността.

В рамките на преговорите в ООН дипломатите разработиха по-рано базов кибернетичен кодекс за държавите. Те приканиха правителствата по-специално да възпрепятстват разпространението на вредоносни програми, да информират авторите на софтуер за откритите уязвимости, вместо да ги използват за хакерска дейност, и да се откажат от задействането на скрити функции в Ай Ти продукцията, произвеждана на тяхна територия. Слабо място на кодекса обаче е доброволният характер на нормите. Русия неведнъж предложи те да бъдат юридически задължаващи, но САЩ бяха против, припомня вестникът.

Внасянето на руско-американската проекторезюлюция в ООН - една "безпрецедентна стъпка", стана възможно, защото двете страни успяха да поставят извън скоби политическите си разногласия и да заемат прагматични, конструктивни и отговорни позиции, подчерта Крутских. Заедно с американската си колежка той призова всички страни членки на ООН да подкрепят документа, включително като съавтори. До предаването на броя за печат те станаха вече над петдесет, допълва "Комерсант".