Мярката засяга поземлени имоти, жилища, коли или акции, дори ако разходите не превишават съвкупния доход на семейството за три години, предаде Интерфакс, цитирана от БТА.

За целта е внесена поправка по инициатива на министерския съвет и във федералния конституционен закон "За правителството на Руската федерация".

Според предишната действаща редакция членовете на правителството бяха задължени да представят сведения за своите разходи, а също за разходите на своите съпрузи и непълнолетни деца при всяка сделка по закупуване на поземлен имот, друга недвижима собственост, транспортно средство, ценни книжа, акции, ако сумата на сделката превишава общия доход на министъра и неговата съпруга за последните три години, предшестващи сделката.

Сега последното условие отпада. Внася се и уточнение, че членовете на правителството нямат право да се занимават с предприемаческа дейност лично или чрез доверени лица, включително да участват в управлението на стопански обект независимо от неговата организационно-правна форма, освен ако не им е поръчано от правителството да участват в управлението на тази организация.

Освен това министърът е длъжен да предава за времето, докато е на този пост, ценните книга, които притежава, на доверително управление в съответствие с гражданското законодателство.