В момента в света се появяват нови заплахи и че има размествания в развитието на многополюсния свят, заяви руският президент Владимир Путин пред участниците в срещата на ръководителите на отбранителните структури на ШОС и ОНД.

"Появяват се нови остри предизвикателства, настъпват мощни геополитически промени. Пред очите ни се очертават контурите на един истински многополюсен световен ред", каза той.

Путин отбеляза, че в Азия, Африка и Латинска Америка се създават нови центрове на развитие, които все повече защитават своите национални интереси и суверенитет.

Според Путин съвместната работа в рамките на ШОС и ОНД позволява на основата на взаимно уважение и зачитане на интересите на другите успешно да се регулират много въпроси, свързани със защитата от външни заплахи и осигуряването на глобална и регионална стабилност.

Руският президент Владимир Путин заяви, че естеството и мащабът на заплахите правят сътрудничеството между отбранителните агенции по-важно.

"Трябва да работим заедно, за да създадем по-гъвкава и стабилна система за сигурност и сътрудничество, адекватна на настоящите предизвикателства, и тя може да се основава не на някакви митични неписани правила, които никой не е виждал, не на нечие господство и монопол, а само на международното право и зачитането на интересите на другите", каза Путин.

Той също така изтъкна, че голям брой тактически ядрени оръжия на САЩ се намират в Европа, докато Русия "не дава на никого" своите оръжия, които притежава "в по-напреднал и модерен вид от всяка друга сила".

Освен това руският президент заяви, че колективният Запад в продължение на много години е "насърчавал геноцид и терор в Донбас, като на практика е превърнал тази страна в колония... Украинският народ се е превърнал в "таран срещу Русия" в ръцете на Запада, Киев е оборудван със западни оръжия и боеприпаси и получава чуждестранни наемници. С всички тези действия Западът тласка Украйна към "самоубийствен път", каза Путин.