Чешкото правителство реши да даде по 120 000 крони (около 4800 долара) за лекарите, младшия медицински персонал и оперативния технически персонал от националната служба за спешна помощ, които са на първа линия в борбата с епидемията от коронавирус, съобщи днес министърът на здравеопазването Адам Войтех, цитиран от ТАСС и БТА.

"Правителството одобри поощрителни добавки за оперативните сътрудници на службата за спешна помощ", каза Войтех.

"Службата за спешна помощ изигра ключова роля в периода на борба с коронавируса. Ангажираните в нея медици и техните помощници бяха на първа линия в борбата с коронавируса. Правителството отдели 1,15 милиарда крони (около 46 милиона долара). Всеки оперативен служител на службата за спешна помощ ще получи по 40 000 крони (около 1600 долара) за работата си за период от три месеца - за март, април и май".

Правителството одобри и законопроект "За извънредните мерки в периода на пандемията през 2020 г.".

През следващите дни се очаква той да бъде приет от парламента. Нормативният акт дава на министерството на здравеопазването правомощия да ръководи оперативно социалните ограничения в страната, ако епидемологичната ситуация отново се влоши.

"Новият закон ще има временен характер и ще бъде в сила само до края на тази година", подчерта Войтех.

До началото на 2021 г. правителството ще подготви и ще внесе съвкупност от промени и допълнения в действащото национално законодателство. В случаи на нови епидемологични кризи, те ще гарантират правните рамки за оперативно приемане на строги социални мерки от изпълнителната власт без предварителното съгласие на парламента.

Правителството на Чешката република одобри и национална програма за реформи, която представлява определен план за борба с коронавируса на глобално равнище. Този документ ще бъде представен на Европейската комисия. Националната програма предвижда чешката държава да отделя за наука и развитие на изследователски програми 2% от БВП.