Редица тежки наказания ще се прилагат в Гърция за определени нарушения на правилата за движение по пътищата след промените в Наказателния кодекс на южната ни съседка, които влизат в сила от 1 юли, предупредиха от Министерството на външните работи.

Промените бяха гласувани от гръцкия парламент на 6 юни 2019 г. и обнародвани в Държавен вестник на 11 юни т.г. Тези промени са първите комплексни изменения след кодифицирането на НК през 1951 г. и предвиждат редица изменения, като отделна глава засяга нарушенията на правилата за движение по пътищата.

Разпоредбите, засягащи водачите на МПС, са визирани в чл. 290 А "Опасно шофиране", в който са определени следните наказания:

1. При движение по улици и площади:

- а) който шофира в невъзможност да го направи безопасно поради употребата на алкохол или наркотични вещества или поради физическа или умствена умора или б) шофира по национален или локален път в насрещното платно, или в пешеходни зони, или на тротоара, или шофира автомобил, който е технически неизправен или по небезопасен начин претоварен, или шофира опасно или участва в импровизирани гонки, се наказва с (ако други разпоредби не предвиждат по-тежки наказания):

- аа) лишаване от свобода за срок до три години или глоба, ако от действията му е предизвикана обществена опасност за чуждо имущество;

- бб) лишаване от свобода за срок от поне една година, ако вследствие на деянието му е произтекла опасност за човека;

- вв) с лишаване от свобода при строг режим до десет години ако в случаите на а) и б) в резултат на деянието му е предизвикана тежка телесна повреда или щета върху обществени съоръжения.

- гг) с лишаване от свобода при строг режим за срок от поне десет години ако в случаите на б) в резултат на деянието му е причинена смърт на друго лице. В случай на предизвикване на смърт на голям брой хора, съдът може да определи доживотен затвор при строг режим.

2. Който шофира, при гореизложените условия, опасно, небрежно и като резултат от деянията му е предизвикана обществена опасност за чуждо имущество или човек, се наказва с лишаване от свобода до две години или парична глоба.

Следва да се отбележи, че въпросните нови разпоредби на Наказателния кодекс се различават от предишните с по-голяма конкретика при определянето на по-голям брой деяния, квалифицирани като нарушения по смисъла на закона и предвиждането в някои случаи на наказание лишаване от свобода с конкретен максимален срок.

Пълният текст на новия Наказателен кодекс може да бъде намерен на гръцки език в Държавен вестник бр. Α΄ 95 от 11.6.2019.

Вижте тук >>