Председателят на македонския парламент Талат Джафери е свикал днес в 11 часа местно време заседание, на което депутатите трябва да гласуват предложението на правителството за пристъпване към поправки в конституцията, одобрено от комисията по конституционните въпроси на 12 октомври.

Според правилника на парламента процедурата за внасяне на поправки в конституцията се състои от три фази, посочва информационният сайт МКД. При първата парламентът трябва с мнозинство от две трети, или най-малко 80 гласа, да реши да пристъпи към поправки в конституцията, което се очаква да бъде гласувано днес. Във втората фаза трябва да се подготвят и утвърдят проектоизмененията на конституцията и за това е нужно обикновено мнозинство, или 61 гласа. Третата и последна фаза са дебатите и гласуването на поправките, за което е необходимо мнозинство от две трети.

Цялата процедура за внасяне на изменения в конституцията, ако се спазват крайните срокове, продължава около 3,5 месеца, но има възможност да се съкрати. В най-добрия случай евентуалните поправки в конституцията могат да влязат в сила в началото на януари следващата година.

Правителството предложи четири поправки в конституцията съгласно споразумението с Гърция за преименуване на страната в Република Северна Македония. Референдумът за новото име, организиран на 30 септември, имаше консултативен характер и се оказа неуспешен, тъй като гласуваха само 36 процента от гражданите с право на глас. Внасянето на поправки в конституцията е условие за ратифициране на споразумението в гръцкия парламент.

От поправките в конституцията зависи дали Република Македония ще се присъедини към НАТО в началото на следващата година и ще напредне в интеграцията в Европейския съюз.