Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви в четвъртък, че "Европа е преминала теста", провокиран от коронавирусната пандемия и последвалото приспособяване към новите обстоятелства.

"Европа показа, че може да действа бързо и да адаптира институциите", отбеляза Лагард в свой блог пост на интернет сайта на ЕЦБ.

Тя обаче предупреди, че ако сценарият на ЕЦБ за 2020 г. е правилен, "еврозоната ще загуби толкова икономическо производство само за две тримесечия, колкото спечели през последните 15 години", като добави, че до края на 2022 година икономиката няма да се върне към условията от преди пандемията Covid-19.

Управителят на ЕЦБ посочи, че възстановяване е свързано с преобразуване на икономиката, отбелязвайки, че ще отнеме време за пренасочване на работни места и на индустрии.

Кристин Лагард отбеляза, че националните мерки на всяка държава са били постигнати чрез "целенасочен и силен европейски фискален отговор", допълвайки, че европейските правителства са направили това чрез необичайна фискална експанзия, "като общото фискално салдо (дефицита) се очаква да се разшири до около 8,5% от БВП през 2020 година".

Шефът на ЕЦБ повтори, че от 2021 година ще започнат новите европейски разходи, заложени във фонда за възстановяване от коронавирусната криза на стойност 750 млрд. евро. "Самите разходи, заложени в тази програма, ще бъдат финансирани чрез емитирането на общ европейски дълг, като 390 млрд. евро от тях ще бъдат под формата на безвъзмездни средства", заключи тя.

Ден по-рано г-жа Лагард отбеляза, че сделката на ЕС за създаване на фонд от 750 милиарда евро за подпомагане на по-слабите икономики на блока да се възстановят от коронавирусната пандемия "можеше да бъде по-добра", смятайки че делът на безвъзмездните средства във възстановителния фонд трябваше да бъде по-голям, а този на отпусканите заеми по-малък.