Индексът за 2011 година обхваща 183 страни, които са групирани по географски или политико-икономически признак. България е посочена като най-корумпираната държава в ЕС, като с индекс 3.3 заема 86 място в света (колкото по-нисък индекс и по-назад в класацията - толкова по-голяма корупция). 
Това е спад в сравнение с миналата година, когато България бе на 73 място с индекс 3,6, припомня БТА.

От другите страни от Източна Европа, членки на ЕС, Румъния е с индекс 3,6, Словакия - 4, Латвия - 4,2, Чехия - 4,4, Унгария - 4,6, Литва - 4,8, Полша - 5,5, Словения - 5,9, Естония - 6,4.

На другия полюс са Дания и Финландия, където корупцията е най-малка в ЕС. Двете скандинавски страни са индекс 9.5 и са на второ място в света.

Твърде голяма е корупцията и в Русия, според Transparency International. Страната е най-корумпираната сред всичките членки на Г-20 (най-високо развитите индустриални държави в света) с индекс, по-нисък дори от този на България - 2.4, и е на 143 място в света. Най-малко корупция в Г-20 пък има в Австралия, като страната е с индекс 8.5 и е на шесто-седмо място в света по некорумпираност.

В северноамериканския регион и Карибския басейн най-малко корупция има в Канада (8.5, 6-7 място в света), а най-много - в Хаити (1.8, 175-о). Най-много корупция в Азия има в КНДР (1.0, 182-о) и Узбекистан (1.6, 175-о).

В Близкия Изток и Северна Африка "отличникът" е Катар (7.2, 22-ро), а "двойкаджията" - Ирак (1.8, 175-о). В Африка в региона на юг от Сахара това са съответно Ботсвана (6.1, 32-о) и Сомалия (1.0, 182-ро). 

Постижимият само теоретично индекс 10 означава, че в дадената страната корупцията е равна на нула.

В рамките на изследването за България тази година са включени два нови източника - доклад за оценка на политическия риск, който дава оценка от 2,6 пункта, и индекс за върховенството на закона с оценка от 2,7 пункта, предаде БТА. Ваня Нушева от "Прозрачност без граници" посочи при представяне на изследването, че оценките на новите два източника дават ниски стартови позиции на страната. Дадена е ниска оценка на ефективността на наказателното правосъдие, на нестабилността на законодателството и недостатъчно ефективните мерки за санкциониране на публични лица, които са имали несъответстващо на изискванията на закона поведение.
Ефектите от икономическата криза също дават негативно въздействие върху индекса на България и на страните от Източна Европа, посочи още Нушева.


Изследването на "Трансперънси Интернешънъл" се публикува ежегодно от 1995 година и отразява възприятията за нивото на корупция според представителите на бизнеса, местните и чуждестранните анализатори в съответните страни. При неговото съставяне са използвани доклади и аналитични оценки, публикувани от авторитетни международни изследователски и финансови институции, сред които Световната банка, Световният икономически форум, Economist Intelligence Unit, Freedom House и други.