Те са част от виенския чар - файтоните или както се наричат тук фиакрите, в които се разхождат туристите на австрийската столица и кочияшите им разказват интересни истории от времето на империята, запознават ги с архитектурните забележителности на красивия град.

Но тази виенска атракция и любим фотомотив предизвиква допълнителни разходи на градската управа, тъй като железните подкови износват бързо асфалтовата настилка, а и гражданите, живеещи в центъра, се оплакват от тракането на конските копита, пише Цветана Делибалтова специално за БТА.

Затова виенската община е възложила изследване на целесъобразността да бъдат използвани пластмасови подкови, съществуващи на пазара, които да станат задължителни за конете, движещи се по виенските улици. Резултатите от изследването, представени тези дни, сочат, че и четирите изпитвани модела подкови са подходящи за целта.

Ръководителката на изследването Терезия Лика от Ветеринарномедицинския университет във Виена заяви в радиопредаване, че трудностите са свързани преди всичко с препоръката на модел, който да стане задължителен за всички породи коне, теглещи файтоните. Освен това специалистката обръща внимание на факта, че всеки кон има собствена походка и поведение, така че въпросът се усложнява още повече. Предимства и недостатъци за конете имат както железните, така и пластмасовите подкови, подчертава Лука.

Според специалистката един от изпробваните модели е икономически изгоден. Цената му е само два пъти по-висока от цената на желязната подкова. Ценовият диапазон на пластмасовите подкови е широк - някои модели са десеткратно по-скъпи от използваните в момента железни подкови. Общината все още не е решила кой модел ще бъде предпочетен и е възложила по-нататъшни изследвания на два нови модела.

По данни на кмета на централния виенски район годишно кметството изразходва 300 000 евро за поправки по пътя, предизвикани от конските копита. Затова градската управа проучва възможността за намаляване на тези разходи.