Управляващата в Китай комунистическа партия издаде ревизиран правилник за поведението на своите членове. Той предвижда наказания за разпространяване на политически слухове, както и препоръка партийните членове, които не се отказват от религиозните си убеждения, да бъдат карани да напускат партията, предаде Ройтерс.

Дисциплинарният правилник бе публикуван късно снощи от централната партийна комисия за контрол над дисциплината, която се занимава и с корупцията в партийните редици, но е в сила от 18 август и съдържа в писмена форма много заповеди, които на практика вече са в сила.

Вижте снимки от последния конгрес на Китайската компартия >> >> >>

При най-сериозните случаи на нарушения на закона, членовете на Китайската комунистическа партия (ККП) подлежат на съдебно преследване, но в много случаи най-тежкото наказание, което може да бъде наложено, е изключване от партията.

На партийните членове не се разрешава да говорят срещу политиката и решенията на партийното ръководство, нито пък да разпространяват "политически слухове или да накърняват единството на партията", пише в правилника.

"Партийните членове и служители трябва правилно да упражняват властта, дадена им от народа, да бъдат чисти и изрядни, и да се противопоставят на всяка злоупотреба с власт или на поведение, насочено към получаване на лична изгода", се посочва в една от точките на документа.

Друга точка е насочена срещу религиозността на партийните членове. Макар че конституцията на страната гарантира свобода на вероизповеданията, партията официално е атеистична организация и се предполага, че и нейните членове трябва да бъдат атеисти.

"Партийни членове с религиозни убеждения трябва да бъдат превъзпитавани чрез образование. Ако те въпреки това не се променят в резултат на помощта и образованието, осигурени им от партийните организации, те трябва да бъдат насърчени да напуснат партията", пише в правилника.

"Онези партийни членове, които присъстват на дейности (мероприятия), използващи религията за разпалване на вражди, ще бъдат изключвани", завършва разпоредбата.

Нова клауза в правилника предвижда наказания за "изопачаване" на историята на Китай.

Досега такива мерки се отнасяха само за партийната или военната история, припомня Ройтерс. Агенцията отбелязва по този повод, че историята е чувствителна тема в Китай, тъй като легитимността на партията почива на твърденията за ролята й в големите исторически постижения на страната, като например нейната ръководна роля в победата на Китай над Япония преди и по време на Втората световна война.