Преди 25 години лидерите от цял свят поеха ангажимента за предоставяне на повече права и власт на жените и момичетата и за полагане на повече усилия с цел премахване на половата дискриминация. Това стана на знакова среща в Пекин.

Жена участва в протест по време на Международния ден на жената в Гватемала

Снимка: АР/БТА

По повод Международния ден на жената Фондация Томсън Ройтерс представя справка за това какво е постигнато за тези 25 години. От възможност за повече момичета да ходят на училище до намаляване на смъртността по време на раждане - подобрения за жените има. Но равнопоставеността си остава все още непостигната, като милиони момичета и жени по света живеят в условия на дискриминация, бедност и насилие, се припомня в справката, цитирана от БТА.

Изписани са имената на жените - жертви на населие в Мексико

Снимка: АР/БТА

Вижте снимки от днешния Международния ден на жената >>

Промени за жените и момичетата през последните 25 години:

Шествие на пакистански активистки в Карачи

Снимка: АР/БТА

- 25 процента от местата в националните парламенти са заети от жени, което е над двойно повече в сравнение с 11-те процента през 1995 г.

- в последното десетилетие 131 страни са въвели законови реформи в подкрепа на равнопоставеността на половете.

- броят на момичетата, непосещаващи начално училище, е намалял от 65 милиона на 32 милиона.

- две трети от момичетата в гимназиална възраст посещават училище в сравнение с половината отпреди 25 години, въпреки че не всички завършват.

- 90 процента от момичетата на възраст 15-24 години са грамотни, което е с 80 процента повече.

- броят на смъртните случай по време на бременност и раждане е намалял с 38 процента на 100 000 раждания между 2000 и 2017 г.

- около 50 страни по света либерализирали законите си за аборта в последните 25 години. 18 от тези страни са отменили забраната на абортите.

- детските бракове засягат само едно на пет момичета, което е по-малко в сравнение с 1995 г., когато бяха засегнати едно на четири момичета.

- 34 процента от момичетата между 15 и 19 години са преминали през женско обрязване в 31 страни, за които получава данни ООН, което е по-малко в сравнение с 47-те процента отпреди 25 години.

- ражданията от тийнейджърки са намалели от 60 на 44 раждания на 1000 момичета.

- момичетата, родени днес, живеят средно с близо осем години повече в сравнение с тези, родени през 1995 г., като средната продължителност на живот е 75,2 години).

Факти за неравнопоставеността на жените днес:

- мъжете заемат 75 процента от местата в парламентите по света и 73 процента от мениджърските позиции по света.

- жените средно извършват три пъти повече неплатени грижи и домакинска работа от мъжете, което ограничава достъпа им до други възможности за реализация.

- жените получава с 16 процента по-ниско заплащане от мъжете, като в някои страни това достига дори 35 процента.

- в глобален план 62 процента от жените на възраст 25- 54 години са част от работната сила в сравнение с 93 процента от мъжете, което до голяма степен не се е променило от 1995 г. насам.

- близо една на пет жени е била жертва на насилие от страна на интимния си партньор миналата година.

- най-малко 60 процента от страните по света продължават да дискриминират дъщерите, що се касае до техните права за наследяване на земя и на друго имущество.

- близо едно на четири момичета на възраст 15-19 години не работят, нито учат съпоставимо с едно на 10 момчета на същата възраст.

- всяка година 12 милиона момичета са омъжени още в детските си години и 4 милиона са изложени на риск от женско обрязване

- 970 000 тийнейджърки живеят с вируса на СПИН съпоставимо с 740 000 през 1995 г. Сред тийнейджърите три от четири нови инфекции с вируса на СПИН са при момичета.

 

Шествие по повод международния ден на жената в Мадрид

Снимка: АР/БТА