Руският президент Владимир Путин направи годишното си обръщение до парламента и политическия елит. За първи път обръщението бе направено в началото на годината, както подчерта президентът, за да може "бързо да започнат да се решават важните национални проблеми".

Кои са водещите акценти от речта на държавния глава, събрани от ТАСС.

За повишаване на раждаемостта

Президентът заяви, че Русия е навлязла в напрегнат демографски период. Според него през 2024 г. раждаемостта трябва да достигне 1,7 на хиляда вместо сегашните 1,5 на хиляда.

Същевременно той призова да се насърчава увеличаването на населението на Русия. Основна пречка за постигането на тази цел са ниските доходи, смята Путин.

Населението на Русия е около 147 милиона души.

Путин изтъкна, че сега Русия се сблъсква с последиците от икономическия крах от годините след разпадането на Съветския съюз и обеща правителството да предостави допълнителни помощи на семействата с деца.

Като мерки за подпомагане на семействата, държавният глава предлага да се осигурят безплатно детски ясли, да се дават топли храни в основното училище и да се предвиждат месечни плащания за деца на възраст от три до седем години от 1 януари 2020 г. Според президента тези плащания ще се получават от семейства, чиито доходи са под прага на бедността (минималната работна заплата е малко над 11 000 рубли - около 160 щ. долара).

Путин също така определи за най-важна задача на правителството и Централната банка увеличаването на доходите на гражданите.

За майчинството (майчинския капитал) и семейната подкрепа

Програмата за подкрепа на майчинството ще бъде удължена поне до края на 2026 г., тя ще започва с раждането на първото дете, каза Путин.

Размерът на плащането за семейства с две деца ще се увеличи до 616 617 рубли. Президентът подчерта, че в бъдеще сумата ще се индексира ежегодно.

Путин призова банките да се включат по-активно в изпълнението на преференциалната ипотечна програма за младите семейства.

Държавният глава постави на правителството задачата да поддържа фискална стабилност въпреки новите скъпи мерки за подкрепа на населението.

Образованието

Президентът поиска правителството да определи необходимия брой допълнителни места в училищата за качествено  образование и на тази основа да направи промени в националния проект "Образование".

Обръщайки се пред депутатите Путин заяви: "тук трябва да търсите гъвкави решения, не само да изграждате училища, но и ефективно да използвате цялата образователна и друга инфраструктура за целта", както и да включите съвременни технологии.

Президентът предложи от 1 септември 2020 г. да се въведе специална добавка за учителите в размер на поне 5 хиляди рубли.

Броят на бюджетните места в университетите трябва да се увеличава всяка година, като приоритет ще станат регионалните училища, каза президентът.

Здравеопазването

Продължителността на живота в Русия за първи път надхвърли 73 години, което е с осем години повече, отколкото през 2000 г., каза Путин. Според него това е "резултат от социалните и икономическите промени в страната, развитието на масовия спорт, насърчаването на ценностите на здравословния начин на живот и, разбира се, цялата система на здравеопазване има значителен принос тук".

Държавният глава заяви, че от 1 юли ще стартират регионални програми за модернизиране на доболничната здравна помощ. За тяхното изпълнение са отпуснати 550 милиарда рубли.

Президентът обяви прехода през тази година към нова система на заплати за здравните специалисти. Според него новата система ще се основава на единен списък на надбавки и компенсации за цялата страна.

Президентът поиска вниманието да се съсредоточи върху доболничната помощ, тъй като именно към нея хората се обръщат най-често.

Путин също така поиска от правителството възможно най-скоро да се отстрани грешката в работата по доставката на специализирани чужди лекарства за пациенти, за които все още няма официално разрешение.

Според него ситуацията с прекъсвания в доставките на жизненоважни лекарства за руските региони не трябва да се повтаря в бъдеще.

Промените в Конституцията за висшите държавни постове: президент, премиер и др.

Владимир Путин предложи референдум за конституционни реформи, засилващи правомощията на парламента, без обаче да променят президентския характер на политическата система. Той не уточни срока за осъществяване на реформите.

Русия трябва да остане силна президентска република - президентът да запази правото си да освобождава от длъжност премиера на страната и федералните министри, заяви държавният глава. Той обаче предложи Държавната дума да получи правото да одобрява премиера, вицепремиерите и федералните министри, след което президентът задължително да назначава предложените кандидати.

Путин припомни, че според сегашната конституция президентът само получава съгласието на парламента да назначи даден премиер, а после сам назначава и министър-председателя, и другите членове на кабинета.

Руският лидер предложи да се запише в конституцията изискване кандидатпрезидентите да са живели най-малко 25 години във федерацията, да нямат чуждо гражданство, нито разрешение за пребиваване в друга държава. "И то не само към момента, когато участват в изборите, но и когато и да било преди това", подчерта той.

Сега конституцията на Русия предвижда кандидатите за висшия пост задължително да са граждани на Русия и да са живели на нейна територия без прекъсване най-малко 10 години.

Путин изрази съгласието си едно и също лице да не заема президентския пост повече от два поредни мандата, макар да не смята това положение от конституцията за принципен въпрос.

Президентът пое също така инициативата да консолидира поставяните приоритети за Конституцията в руското правно пространство.

За да бъде решен проблемът със "заплетените пълномощия" на властите и разрива между отделните равнища - между държавната и общинската власт, в руската конституция трябва да залегнат принципите на публичната власт като единна система. Трябва да бъдат разширени и укрепени реалните пълномощия и възможности на местното самоуправление, смята президентът.

Президентът също така заяви, че Конституцията трябва да предвижда разпоредби за индексацията на пенсиите и минималната заплата, която не може да бъде по-ниска от минималната годишна издръжка.

Ограничения за длъжностни лица

Руският президент предложи освен това на конституционно ниво да се забрани притежанието на чуждо гражданство или разрешително за пребиваване в друга държава за лица, заемащи длъжности, критично важни за сигурността и суверенитета на Русия.