Гръцките власти взеха спешно решение, което влиза в сила още днес, 23 април 2021 г., и ограничава движението на гражданите между различните области на страната. Целта е да се сведат до минимум контактите по време на предстоящите Великденски празници и да се намали разпространението на COVID-19, съобщава българското министерство на външните работи.

По информация на българското посолството в Атина решението ще бъде в сила до 06:00 ч. на 10 май 2021 г. и важи за територията на цялата страна.

Междувременно Кипър обяви нов локдаун за период от две седмици.

Какви изключения се допускат в Гърция

Изключения от ограниченията в южната ни съседка се допускат единствено в следните случаи:

1. Придвижване от и до работното място след представяне на удостоверение за движение с цел работа, в което е посочено началото и края на работния ден. Удостоверението се проверява от контролните органи в Регистъра на човешките ресурси и Информационната система "ERGANI" на министерството на труда и социалните въпроси.

2. По здравословни причини, единствено в случай на придвижване към болница, за което се изисква удостоверяване от съответния компетентен здравен орган. Изключение правят извънредни и спешни случаи.

3. Еднократно придвижване до постоянен адрес по местоживеене, което се доказва с удостоверение, което е специално предназначено за целта и се получава безплатно от специализиран уебсайт или с представяне на копие от декларация за платен данък върху доходите E1.

4. Пътуване за погребение при условията, предвидени от закона. Гражданинът, който се придвижва за погребение, е длъжен да представи на компетентните органи смъртния акт и разрешителното за погребение. Общото време за пътуване в този случай не може да надвишава 48 часа.

5. Пътуване на разведени или разделени родители, когато е необходимо за осигуряване на комуникацията на родителите и децата. Пътуващият родител е длъжен да представи на компетентните органи в случай на развод - съдебно решение, или в случай на раздяла - съответната декларация по закон.

На гражданите, които нарушат ограничителните мерки за движение, се налага административна глоба от 300 евро. В случай, че гражданин представи фалшиви доказателства за съответната причина за пътуване, се налага административна глоба от 500 евро.

Във връзка с новите мерки напомняме на българските граждани, че няма промяна в известния минимален кръг основания за влизане в Република Гърция. Пътуването с цел туризъм не е сред тях. Всяко влизане в Република Гърция следва да бъде подкрепено от съответните, подкрепящи основанието, документи.

Обръщаме специално внимание на собствениците на недвижими имоти в Гърция за еднократния характер на разрешението за придвижване и изискването за постоянен адрес, подкрепено от съответните документи за постоянно пребиваване на територията на страната.

Придвижването между отделните области в Гърция на практика е забранено, с изключение на описаните 5 основания, подкрепени от съответните документи.

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътувания до Република Гърция в периода от днес - 23 април 2021 г. до 06.00 часа в понеделник, 10 май 2021 г.

При необходимост от съдействие българските граждани могат да се обърнат към посолството на Република България в Атина на следните телефони: +30 210 67 48 107; +30 210 67 48 105; +30 210 67 48 106, както и към генералното консулство на България в Солун на тел. +30 2310 829 210 и на дежурния телефон в извънработно време: +30 2310 869 510. Въпроси могат да бъдат отправяни и на имейл адресите: embassy.athens@mfa.bg; embassbg@otenet.gr, consular.athens@mfa.bg;Consulate.Thessaloniki@mfa.bg

Какви са условията на заключването в Кипър

Новият локдаун в Кипър влиза в сила от 26 април и ще важи до 9 май, каза пред журналисти здравният министър Константинос Йоану. Полицейският час ще започва от 21.00 вместо от 23.00 и ще продължава до 5.00 часа. Хората, които нямат разрешение да се придвижват до местоработата си, ще могат да излизат само един път дневно.

Изключение ще има само за 1 май, когато ще бъде разрешено на ограничен брой хора (до 50 души) да присъстват на празничните служби на православната църква.

През седмицата от 26 април църковните литургии преди Великден ще бъдат отслужвани без присъствието на вярващи, каза министърът.

Фризьорските салони, фитнес центровете, театрите и кафенетата ще бъдат затворени, както и магазините за нехранителни стоки.