Степента и обхвата на въздействието на Брекзит без сделка се разкриват в засекретен документ на правителството на Великобритания, който предупреждава за "критична тримесечна фаза" след напускане на ЕС, пише "Гардиън".

В документа се определят структурите, които ще поемат управлението, както и да се опитат да внесат ред в настъпващия в страната хаос.

Правителството признава, че при такава ситуация ще има "вероятни непредвидени проблеми и последици", които никой не може да прогнозира и управлява.

Документът включва диаграма на първия ден от напускането на ЕС без сделка. Сутринта в 7 часа кабинетът ще изслуша "доклади за ситуацията" от цяла Великобритания. После следват срещи по министерства със служители, които имат непосредствени задачи по осигуряване на ред и спокойствие в страната. Това продължава до сутринта на следващия ден.

Вече са били и проиграни възможни ситуации след Брекзит без сделка. Така в Кент са проведени тренировки, за да види как училищата, болниците и моргите ще се справят с 10 000 камиона, паркирани на пътища в близост до оживени пристанища и очакващи да напуснат страната.

В четвъртък миналата седмица стана ясно, че Министерството на отбраната е изградило бункер под основната си сграда в Уайтхол, за да координира военните действия по време на настъпилия хаос.

Правителството откровено посочва, че съществува нарастващата загриженост относно прекъсването на снабдяването на населението със стоки, храни, лекарства и вероятно с потенциален недостиг на всичко, чак до тоалетната хартия.

Документът е раздаден на висшите служители в цялото правителство, също така и на структури като полицейски участъци, общини и представители на държавните институции в регионите на страната.

Предвижда се при Брекзит без сделка министерствата и агенциите да работят без прекъсване за продължителен период от време. За 12-те области с най-висок висок риск се предприемат мерки за осигуряване на транспорт, здравни услуги, снабдяване с храна и вода.

"При планираните предположения се приема, че командването, контрола и координацията могат да продължат, през критичната фаза, минимум 12 седмици и може да изискват денонощна работа за всички министерства и агенции", се казва в документа. Някои въздействия могат да продължат и до 24 седмици.

Най-важните решения в отговор на всяка потенциална криза ще бъдат взети от нарочно създадена през януари  подкомисия, която е под личното управление на премиера.

Тя ще има широки правомощия да се намесва и да разпорежда спешни мерки, включително мобилизиране на военните и премахване на регулациите, ако е необходимо.