България е от страните, които са с оптимистичен поглед към бъдещето на Европейския съюз. Това сочи последното проучване на Евробарометър. Един от всеки двама българи вярва, че общността се движи в правилната посока. Процентът е много по-висок от този в проучване от края на 2019 година. 

Повишил се е и делът на българите, които се смятат за европейски граждани у нас - на 56%. 

Проучването на Евробарометър отбелязва и че България е една от трите страни, които са с най-положителна визия за членството в общността. Другите две са Ирландия и Португалия, чиито жители вярват в напредъка на съюза.

Българите подкрепят прилагането на европейски политики в сферата на сигурността, търговията, енергийното развитие, отбраната и социалните дейности.

Около 54 процента от анкетираните споделят мнението, че повечето решения трябва да бъдат взимани на европейско ниво - след консултации в Брюксел.

Според мнозинството българи, най-важните проблеми са климатичните промени и рисковете за околната среда.

Около 17% отбелязват като важен проблем икономическата ситуация в страната.

Анкетираните смятат и че Зелената сделка трябва да се фокусира върху рециклирането на пластмасата и гарантирането на плащането на фермерите, за да може те да осигуряват здравословна храна за европейските граждани. 

76% от българите смятат, че всяко ново търговско споразумение, подписано от ЕС, трябва да бъде съобразено с най-високите стандарти за опазване на околната страна. Тук България е близо до резултатите от проучването на Евробарометър в останалите страни от ЕС. Около 80% от техните граждани са на същото мнение като сънародниците ни.