Гражданите на трети страни, които могат да пътуват безвизово в ЕС, ще трябва от 2021 г. да преминават предварителна проверка. Това предвижда новата система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), приета днес от Европейския парламент. Тя ще бъде въведена за по-добро охраняване на външните граници на ЕС, включително за да може опасни лица да бъдат откривани още преди да влязат в Шенгенското пространство.

Мярката ще засегне гражданите на над 60 страни, които не кандидатстват за виза за краткотраен престой в ЕС, включително САЩ, Бразилия, Албания и Обединените арабски емирства.

Новата система ще позволява допълнителни проверки на освободени от виза пътници. Тези, за които се счита, че представляват риск от гледна точка на сигурност или незаконна миграция, няма да бъдат допуснати в рамките не Съюза.

Преди да пътуват кандидатите за пътуване ще трябва да попълнят личните си данни (име, дата и място на раждане, пол и националност ) в електронен формуляр, както и данните на документите за пътуване (валидност и държава на издаване на документите), личен адрес и данни за връзка, както и първата европейска държава на влизане. на раждане, пол и националност) в електронен формуляр, както и данните на документите за пътуване (валидност и държава на издаване на документите), личен адрес и данни за връзка, както и първата европейска държава на влизане.

Процедурата по попълване в интернет на искането за допускане на територията на ЕС няма да отнема повече от 10 минути. Цената ще е 7 евро, но за непълнолетни и хора над 70 години разрешението за пътуване ще бъде безплатно. То ще бъде валидно 3 години.

Кандидатът ще трябва да информира властите, ако е бил засегнат от сериозни криминални разследвания (като тероризъм, сексуална експлоатация на деца, трафик на хора или наркотици, убийство или изнасилване), за пребиваване в определени военни или конфликтни зони или каквито и да било административни решения, които налагат те да напуснат държавата, през последните десет години.

В случаи на терористични престъпления, периодът ще бъде удължен до последните двадесет години, като ще бъдат необходими допълнителни изяснения за дати и държави на присъдата.

Всеки кандидат ще бъде проверяван автоматично във всички специализирани бази данни, за да се провери дали съответният документ за пътуване е съобщен като изгубен или откраднат и дали лицето се издирва за арест.

Преобладаващата част от кандидатите ще получават разрешението си почти веднага, уверяват от Европейския парламент.

"Всяко лице, представляващо опасност за миграционните правила или за сигурността, ще бъде засичано още преди да стигне на границите на ЕС, а придвижването на добронамерените пътуващи ще бъде улеснено", каза еврокомисарят за миграцията Димитрис Аврамопулос.

Докладчикът на ЕП Кинга Гал (ЕНП, Унгария) отбеляза, че системата ETIAS ще запълни съществуващия недостиг на информация за пътници освободени от визи, като ще позволява оценяването на риска по отношение на сигурността или нередовната миграция, преди пристигането на пътниците на външните граници. Новата система е важен принос за засилването на сигурността на европейските граждани. Следователно това е важна крачка към по-засилена и умна система за границите и сигурността, коментира Гал.

Регламентът беше подкрепен с 494 гласа "за", 115 "против" и 30 "въздържал се". След одобрението от ЕП, законодателството ще трябва да бъде официално прието от Съвета на министрите и после публикувано в Официалния вестник на ЕС. Целта е системата да бъде оперативна през 2021 г., отбелязват от Европейския парламент.