Съветът на ЕС одобри днес окончателно предложението на Европейската комисия за създаване на Европейска информационна система за съдимост за граждани на държави извън Общността.

Базата данни ще бъде достъпна онлайн и властите ще могат лесно да търсят за наличие на съвпадение. При съвпадение ще се посочват държавите от ЕС, от които може да бъдат получени пълни данни от регистрите за съдимост за дадения чужденец, се посочва в съобщение на ЕК.

Системата ще съдържа данни за самоличност, включително пръстови отпечатъци и портретни снимки. Освен при наказателни производства, системата ще може да се използва например и при проверка на хора, които ще работят с деца, или при издаване на разрешителни, например за носенето на огнестрелно оръжие.

Новите правила вече са приети от Европейския парламент и ще влязат в сила във всички държави от Общността след публикуването им в Официалния вестник на ЕС в следващите седмици. Предвижда се по-нататък да бъде въведена възможност за проверки в базата данни при разглеждане на заявления за разрешение за пътуване до ЕС, при оценка на заявления за визи или при разследване на използването на фалшива самоличност.

Съществуващата система се използва около три милиона пъти годишно за обмен на данни за постановени присъди. В около 30 на сто от случаите на потърсени данни от регистрите за съдимост е даден положителен отговор - предоставени са действителни данни от регистрите за съдимост, главно при наказателни производства, се отбелязва в съобщението.