Европейската комисия представи днес 14 мерки, които ще бъдат приложени, ако Великобритания напусне ЕС в края на март догодина без споразумение.

Отбелязва се, че мерките обхващат "ограничен кръг" области с пряко отношение към живота на гражданите и дружествата в ЕС. Сред тези области са финансовите услуги, въздушните превози, работата на митниците, политиката за опазването на околната среда. Комисията уточнява, че е готова да приложи тези мерки от 30 март, за да ограничи щетите от неуредено оттегляне на Великобритания.

Комисията предупреждава, че мерките няма да успеят да ограничат щетите до степента, в която това щеше да бъде възможно с прилагането на постигнатото споразумение с Лондон. Според ЕК предложението защитава само "жизнените интереси" на ЕС. Мерките ще бъдат временни и следва да бъдат утвърдени единодушно от държавите в ЕС.

ЕК призовава държавите от ЕС да бъдат "благосклонни" към британските граждани на своя земя, ако същото отношение бъде проявено от британските власти към европейците на Острова. Според комисията би било редно заселилите се в Европа британци да запазят законното си право на престой и след оттеглянето на тяхната страна от ЕС. ЕК предлага, ако Великобритания не наложи занапред визи за гражданите на ЕС, британците също да не се нуждаят от европейски визи.

В областта на финансите се предлага еднократен срок от 12 и 24 месеца за запазване на работата на съответните институции при досегашните условия. В областта на самолетните пътнически и товарни превози се предвижда срок от 9 до 12 месеца за извършването на "някои услуги" между ЕС и Великобритания, ако същото поведение бъде възприето и от британската страна.

При митническото облагане на стоки, преминаващи между ЕС и Великобритания, се предвижда да бъде прилагано общностното законодателство. Предвижда се да бъде разрешено преминаването на стоки с двойна употреба, като при всички случаи ще бъде необходимо попълването на допълнителни документи. По въпросите за опазването на околната среда се предвижда от 1 януари да отпаднат възможностите Великобритания да търгува с емисии парникови газове.

ЕК призовава Съвета на ЕС и Европейския парламент да приемат бързо тези законодателни предложения. Отбелязва се, че ако все пак споразумението с Лондон бъде утвърдено в предвидените срокове, правото на ЕС ще продължи да се прилага от британската страна до 1 януари 2021 година. В противен случай европейското право ще спре да се прилага от 30 март догодина и така ще влязат в сила предложените днес мерки, ако бъдат подкрепени в Съвета на ЕС и от евродепутатите.