Европейската комисия представи няколко доклада от външни академични автори за състоянието на медиите в ЕС и държавите, които очакват да се присъединят към Общността.

Документите разглеждат и положението на средствата за масова информация в България за 2018-2019 година.

За нашата страна се посочва, че е сред няколкото държави от ЕС (заедно с Хърватия, Кипър, Унгария, Италия, Полша, Румъния, Словения, Испания, както и Албания), където съществува умерена опасност за свободата на изразяване и правото на търсене, получаване и съобщаване на информация, предава БТА.

Сходни са данните по отношение на защитата на журналистиката. Документите продължават да разглеждат убийството на Виктория Маринова в Русе като извършено заради нейната работа и с отчитане на това, че последното й предаване е било насочено към разследване на злоупотреби с европейски средства.

България е сред 13-те държави, в които се наблюдава значителна заплаха за медийното разнообразие, както и сред 14-те, в които съществува голяма опасност от намеса на бизнеса и собствениците в редакционното съдържание. Според данните у нас се отчита висока опасност за политическата независимост на медиите. В нашата страна се наблюдава също висока заплаха от липса на достъп до медиите на малцинствени обществени групи.

Нашата страна е сред 18-те държави, където има умерена заплаха за правото на информация. Уточнява се, че у нас, както и в повечето от проверените държави, съществува необходимото законодателство за осигуряване на свобода на изразяване, но приложението му не е задоволително. България е сред държавите, където съществува висока опасност за изобличителите - онези, които подават сигнали за нередности, както и за физическата неприкосновеност на журналистите.

Според докладите нашата страна е сред изложените на най-висока опасност, свързана с разпределението на държавните средства за реклама. България, Румъния и Турция са единствените три държави в групата на изследваните страни от ЕС и кандидати за присъединяване, където независимостта на ръководителите на държавните медии е най-несигурна.