Европейският парламент прие днес с 571 гласа "за", 53 "против" и 43 въздържали се от 2021 г. в ЕС да бъдат забранени пластмасовите изделия за еднократна употреба. Такива изделия са чинии, прибори, сламки, дръжки за балони и клечки за уши. Те съставляват 70 на сто от отпадъците в Световния океан, съобщи ЕП.

Евродепутатите добавиха в списъка на забранените пластмаси оксо-разградими изделия като опаковки и съдове от разширен полистирен, които се използват за съхранение на стоки за бързо хранене.

Национални цели за намаляване на други неподлежащи на забрана пластмаси

Използването на множество други изделия, които не може да бъдат заменени, трябва да бъде намалено с поне 25 на сто от държавите в ЕС до 2025 година. Това включва кутиите за еднократна употреба за сандвичи, плодове, зеленчуци, десерти или сладолед. Държавите трябва да предложат национален план за насърчаване използването на изделия за многократна употреба, които подлежат на преработка.

Други пластмаси, като бутилките за напитки, ще трябва да се събират разделно и до 2025 г. 90 на сто от тях да подлежат на преработване.

Цигарени фасове и изгубени риболовни приспособления

Евродепутатите одобриха мерки, които засягат отпадъците от тютюневи изделия (цигарените филтри с пластмаса). Тези отпадъци ще трябва да се намалят наполовина до 2025 г. и с 80 на сто до 2030 година.

Един-единствен цигарен фас е достатъчен за замърсяването на 500 до 1000 литра вода и, когато се изхвърли на пътя, са нужни 12 години, за да се разгради напълно. Това е вторият най-често срещан пластмасов замърсител.

Държавите трябва също да направят необходимото поне половината от изгубените или изоставени риболовни приспособления, съдържащи пластмаса, да се събират всяка година. Поставената цел за преработката им е най-малко 15 на сто до 2025 година.

Разширена отговорност на производителя

Страните от ЕС ще трябва положат усилия производителите на тютюневи изделия да покриват разходите за събиране на отпадъците от тези изделия, както и по-нататъшните разходи за превоз, обработка и събиране на отпадъците. Производителите на риболовни съоръжения трябва да участват в процеса на преработка.

Според Европейската комисия над 80 на сто от отпадъците по плажовете са от пластмаса. Посочените изделия в забраната покриват 70 на сто от всички отпадъци в Световния океан. Заради бавното си разграждане, пластмасата се натрупва в и е открита в тюлени, китове, морски костенурки и птици, в рибата и ракообразните - в хранителната верига на човека.

Пластмасите са удобна, приспособима, полезна и икономически ценна суровина, но трябва да бъдат по-добре използвани, повторно използвани и преработвани. Когато се изхвърля, икономическото въздействие на пластмасата обхваща не само изгубената икономическа стойност на суровината, но и разходите за почистване и причинява загуби на туризма, риболова и корабоплаването.