Британското правителство огласи списък с всички сериозни заплахи, пред които смята, че в момента е изправено Обединеното кралство, съобщи "Политико".

Националният регистър на риска на правителството на Обединеното кралство , представен вчера от вицепремиера Оливър Доудън, посочва основните уязвимости и заплахи за страната. И разкрива по-рано класифицирана информация за начина на мислене на британското правителство в опит да насърчи фирмите да подобрят своите стратегии за смекчаване последиците.

Регистърът описва общо 89 риска, които отговарят на прага за потенциално "съществено въздействие върху безопасността, сигурността и/или критичните системи на Обединеното кралство на национално ниво".

Заплахата за европейските газови доставки от Русия след нахлуването й в Украйна е вписана в регистъра за първи път.

Документът гласи, че "разумният най-лош сценарий предполага, че война, политически катаклизъм или по-благоприятна причина биха нарушили значително глобалните доставки на петрол, което ще доведе до много по-високи световни цени".

Междувременно изкуственият интелект (ИИ) е посочен като една от четирите отделни "хронични заплахи" за първи път - заедно със заплахите, породени от изменението на климата, антимикробната резистентност и сериозната организирана престъпност.

Правителството казва, че докато системите с ИИ "представят много възможности", има "диапазон от потенциални рискове и несигурност относно тяхното трансформиращо въздействие".

Дебют в списъка на гибелта правят и подводните телекомуникационни кабели, за които правителството предупреждава, че са уязвими за атаки. Докладът засяга и отдалечената — но потенциално вредна — заплаха от атаки с дронове срещу инфраструктурата на Обединеното кралство.

"Първото задължение на правителството е да пази хората в безопасност", каза Даудън пред Скай Нюз, когато разкри плана.

В момента Даудън замества своя шеф премиера Риши Сунак, който замина за Калифорния.