Броят на хората, които живеят в две от съставните области на Великобритания - Англия и Уелс, и са родени извън страната, се е увеличил до 10 милиона души, като основна причина за това са масово заселващите се там румънски граждани. Това показват най-новите данни от британското преброяване, оповестени от статистическата служба на страната, и цитирани от ДПА.

По-голямата част - 4,3 милиона - са на възраст от 18 до 29 години, около три милиона са под 18 години, а 2,1 милиона са на възраст между 30 и 44 години.

Родените в Румъния жители на двете историко-географски области са се увеличили с 576 процента, което съответства на ръст до 539 000 души през 2021 г. спрямо само 80 000 души през 2011 г. Голямото увеличение на броя на родените в Румъния последва премахването на ограниченията за работа в Европейския съюз през 2014 г.

За същия 10-годишен период (2011-2021 г.) броят на родените извън Обединеното кралство жители на двете области се е увеличил с 2,5 милиона души.

Индия продължава да бъде родно място за най-голяма част от родените в чужбина британци, т.е. за 925 000 души, или 1,5 процента от населението.

Тези, които са посочили Ирландия като своя страна на раждане, са намалели от 407 000 през 2011 г. до 325 000 през 2021 г.

"Преброяването рисува картина на това как се е променил съставът на населението през последното десетилетие", коментира данните Джон Рот-Смит, заместник-директор по преброяването.

"Можем да видим, че румънците са били голям двигател за тази промяна, но също така принос има миграцията от страни като Индия, Пакистан и Полша, както и някои южноевропейски страни като Италия", обясни той, след което добави, че имиграцията през пандемичната 2020 г. е била по-слаба, отколкото през 2011 г., което "вероятно се дължи до голяма степен на различните ограничения за пътуване".

Такъв висок прираст на населението в Англия и Уелс не е наблюдаван откакто е започнало да се прави преброяване в далечната 1801 година.