Ефективната борба срещу Covid-19 изисква ваксинирането на не по-малко от 20 на сто от населението на планетата, съобщи ТАСС.

Това мнение изрази Сет Бъркли, директор на Световния алианс по ваксини и имунизации в интервю за френския в."Еко".

"Смятаме, че трябва да се ваксинират не по-малко от двадесет процента от населението на планетата. Стигнахме до това число, отчитайки каква част от населението влиза в най-рисковите групи и би следвало задължително да се ваксинира, за да се постигне дългосрочен контрол върху пандемията", каза експертът.

Той напомни, че според резултати от изследване, проведено от Североизточния университет в Бостън, щата Масачузетс, е възможно да се намали с 60 на сто броят на смъртните случаи от Covid-19, ако между страните в света справедливо бъдат разпределени два милиарда дози ваксини.

"Този показател ще се сниши до 30 на сто, ако дозите ваксини се насочат само до 50-те най-богати страни в света. Всичко това показва, че е критично важно да се осигури достъп до ваксини на световно ниво", подчерта Бъркли.

Той отбелязва, че "с оглед на отрицателното отношение на част от населението, би било разумно кампанията по ваксиниране да започне на доброволна основа".

За да се преодолее отрицателното отношение към ваксините, е нужно да се даде думата на популярни личности, на които хората имат доверие. Но е много важно да се осигури пълна гласност на научните данни от тестовете на ваксините и да се борим срещу дезинформацията, смята Сет Бъркли.

Бъркли подчерта, че заради ръста на населението в глобален мащаб, урбанизацията и промените в климата, "трябва да се подготвяме, че в бъдеще ще възникват все повече подобни пандемии". "Ковид-19 ни показа колко уязвим е нашият свят. Това означава, че трябва да осигурим по-устойчиви на сложни ситуации системи на здравеопазване", каза той.