24 от 27 страни в ЕС имат механизъм за осигуряване на минимален доход, а единствено в България, Гърция и Румъния такъв принцип не съществува, отбелязва Рошан Ди Пупо, директорка на неправителствената организация към ЕС "Социална платформа".

Според председателката на комисията по заетостта и социалните въпроси в ЕП Перванш Берес въпросът има политическо значение, след като на последната среща на министрите на финансите от ЕС (ЕКОФИН) бяха обявени намерения за спиране на извънредните мерки в подкрепа на заетостта и да се продължат мерките за обезщетения при безработица. Тя каза това на среща със социалните партньори за подготовка на съответен доклад. По този начин финансовите министри влошават социалното положение и поставят в опасност целта за намаляване на бедността, предложена в "стратегия 2020", добави Перванш Берес.

Ребека Смит от организацията на европейския бизнес "Бизнес Юръп" (BusinessEurope) ако се увеличи растежът в ЕС с 1 до 2 процента, ще бъдат създадени 6,5 милиона работни места.
Анри Лурдел от Конфедерацията на европейските профсъюзи обаче изтъкна, че заетостта вече не е гаранция срещу бедността и нестабилният трудов пазар създава бедни работещи и следователно - бедни пенсионери. По официални данни бедните в ЕС са 80 милиона.