Много пъти в човешката история обикновени природни атмосферни явления са били смятани за знак от боговете или предсказание за бъдещи събития. Днес науката вече обяснява повечето от тези явления, макар че това невинаги се приема от настроените мистично хора.

1. Зеленият лъч

Според една легенда, понякога човек може да наблюдава как душата на починал, когато не е намерила място нито в рая, нито в ада, се връща обратно на Земята като призрак. Тази легенда се свързва с яркозелен лъч при залез или изгрев на Слънцето.

Всъщност, става дума за рядко атмосферно явление, което представлява разлагане на косо падащи слънчеви лъчи в спектър, приличащ на дъга. Това става преди слънцето да се появи на хоризонта при изгрев или след като се скрие зад хоризонта при залез. И само зеленият цвят остава ясно видим, тъй като виолетовите и сините лъчи се разсейват, а червените, оранжевите и жълтите се сливат. Явлението се наблюдава и през оптически прибори, но е опасно заради силата на лъчите и евентуално загуба на зрение.

2. Разливащото се слънце.

Да видиш слънцето преди да се скрие в океана да се разлива във формата на гръцката буква омега в Япония се смята за добър знак. Затова японците често гледат към хоризонта ,когато времето е ясно и слънцето отива на залез.

Всъщност причина за явлението е вечерният бриз-морето отдава в края на деня температурата си на охлаждащата се атмосфера и топлият въздух над повърхността на водата размива очертанията на слънцето.

3. Миражите в пустинята.

Класически пример за мираж е появата в пустинята на несъществуващи оазиси пред изтощените и изнемогващи пътници.

Този мираж възниква близо до хоризонта, когато слой топъл въздух се намира близо до повърхността, а над него има слой по-студен въздух. В този случай огледалното изображение на далечни обекти се проектира не на небето, а на земята и наподобява водна повърхност.

4. Тройно слънце.

Много антични и средновековни източници разказват за изключително знамение, което се тълкува като близка смърт на велик крал или обратно, възкачването на силен владетел на трона. На небето се появяват едновременно три слънца, понякога в близост до дъга.

Учените са установили ,че в този случай става дума за пречупване на светлината от хексонални ледени кристали, разсеяни в атмосферата. Те се движат пред голям въздушен фронт и се смятат за предвестник на влошаване на времето. Това явление обаче е доста рядко.

5. Облаци-дъги.

Това е най-често срещаното особено атмосферно явление от всички, описани досега. Небето сякаш свети с цветовете на дъгата и в такъв момент някои средновековни автори твърдят, че ангели слизат на земята.

В Перу пък смятат, че появата на такива облаци предсказва земетресение. Всъщност, това е сияние с деликатен перлен блясък, което в отделни случаи е с по-наситени цветове заради дифракцията на слънчевата светлина.