Руски учени от Далекоизточния федерален университет предложиха нов метод за лечение на глиома - най-разпространения мозъчен тумор, с изкуствено активиране на ракови стволови клетки, предаде ТАСС.

Изкуствената активация се прави точно в момента преди да започне тяхното размножаване. Раковите стволови клетки представляват промеждутъчен етап между здравите стволови клетки и ракообразно изменените такива. В съвременните изследвания се отделя слабо внимание на раковите стволови клетки, защото тяхното отделяне е трудно. Те имат способност продължително време да пребивават в спящ режим, но под влиянието на външен дразнител - физическа травма или психически шок - могат да се активират.

"Методът на активация е доста рискован. Въпреки това в пасивното си състояние клетките на практика не се поддават на химиотерапия. В напредналия стадий на рак обаче винаги се налага да се прави избор между потенциалния риск и потенциалната полза от терапията. Методът може да се причисли към най-перспективните", каза ръководителят на Центъра за геномна и регенеративна медицина на ДВФУ - Александър Каганский, който ръководи и самото изследване.

Руските експерти са проучили прехода на глиомните стволови клетки от състояние на сън към будно състояние и активно деление. Тези малобройни клетки отговарят за разрастването и разпространението на рака и за неговия рецидив - основен проблем в съвременната терапия. Трудността в онкологията се състои в това, че ефективното въздействие върху глиомните стволови клетки може да става единствено по време на тяхната активна фаза, а нейното точно улавяне е сложно.

Стволовите клетки на глиалните тумори, - както изясниха изследователите, - притежават множество защитни механизми, които препятстват точковото въздействие върху тях. С помощта на диференцираната терапия обаче този проблем може да се преодолее. Глиомните стволови клетки изкуствено се активират и в този момент се прилага химиотерапията - когато още не са защитени.

"Възнамеряваме да проучим и друг важен въпрос - дали качествените особености и молекулярните механизми на клетките, които обкръжават глиомните стволови клетки, влияят на тяхната активация. Или стволовите клетки се активират автономно", съобщи Каганский.