София, Пловдив, Варна и Бургас обединяват усилията си за опазването чистотата на природата и въздуха, управлението на отпадъците и в други актуални екологични насоки на действие. Това се случи днес след подписването на декларацията за сътрудничество, която даде и началото на Европейската зелена седмица. По инициатива на столичния зам.-кмет по екология Десислава Билева, Столичната община подписва декларация за партньорство и сътрудничество в областта на опазване на околната среда заедно с останалите три общини.

"Обмяната на опит и споделянето на добри практики, активният диалог и съвместна работа са в основата на всеки успех. Именно затова е важно да сме обединени и в екологичната кауза- мисия за природата, въздуха и околната среда", обясни инициативата си Десислава Билева.

"В началото на зелената европейска седмица даваме старт на нещо значимо, защото само заедно можем да се справим с всички предизвикателства пред градовете ни. Подобряване на качеството на въздуха е приоритет не само за София, но и за останалите големи градове у нас", обясни столичният заместник-кмет.

"Въздухът в София е ангажимент на всеки един от нас. Основният източник на замърсяване е битовото отопление. Надяваме се тази година над 5000 домакинства, които са подали своите заявления за подмяна на отоплителните устройства, те да бъдат подменени. Работи се и по облагородяване на калните точки в София", каза още заместник-кметът, отговарящ за екологията в Столична община.

Инж. Анести Тимчев, зам.-кмет на община Пловдив, заяви, че това е добър пример и прекрасна възможност, защото акумулира усилията и опита на четирите най-големи града в България.

"Това е обединение на професионалисти и то създава обществено мислене по проблемите на екологията. Когато сме обединени, имаме възможност да променим нещата в цялата страна", допълни заместник-кметът на Пловдив.

Тодор Иванов, който е заместник-кмет на община Варна, изрази очакванията си съвместната работа да има реален ефект за подобряване на екологичната среда. "Ние сме пионери с тази инициатива и вярвам,че ще има обединение на колегите от страната, защото всички срещаме общи трудности", добави Иванов.

Весна Балтина, която е заместник-кмет на Бургас, изрази задоволството си, че градът ѝ е част от тази инициатива. "Работим отдавна с колегите по различни проекти и особено със Столична община. Съгласно насоките на ЕК, чл. 36 от общностния регламент, инструментите, с който можем да си сътрудничим са общностните инвестиции. Настоящата инициативата е много добър старт, за да може да работим със съвместни действия и да постигнем повече в бъдеще. Важно е да се повиши информираността на гражданите. Ако научим децата си и те милеят повече за природата, ще ни бъде по-лесно", не скри вълнението си Балтина.

Столичният зоопарк бе домакин на официалното подписване на декларацията, придавайки своеобразно вдъхновение и нови идеи на домакини и гости. Експертни срещи, дни на отворените врати и обучения са част от заложените в декларацията за сътрудничество дейности.

Очаква се скорошното присъединяване на нови партньори към инициативата на Столична община. "От значение е не големината на общината, а желанието, амбицията и готовността да учим и правим повече в сектор "Екология". Винаги има добра практика, идея, проект, които да случим по-добре заедно", заяви пред колегите си Десислава Билева.