Кметът на София Йорданка Фандъкова ще внесе за обсъждане в Столичния общински съвет "Дългосрочна визия за развитието на София до 2050 година".  По думите на кмета документът е стратегически и по него е работено над две години с участието на организации и на жители на столицата.

"Това не е просто визията на кмета на София през 2020 г., а споделената визия на софиянци за 30 години напред. Документът показва как искаме да се развива градът ни, какво искаме да постигне той за това време и как да подчиним целите и работата си на това разбиране, посочи кметът. Голяма част от проектите, които днес реализираме са подчинени на целите във визията", отбеляза Фандъкова.

Зелен град, със запазено културно-историческо наследство, град, достъпен за хората, подредено строителство. Това са част от целите на визията за София.

Процесът по създаване на "Визия за София", както и следващите стъпки от стратегическото и пространствено планиране на Столична община бяха представени от кмета на София Йорданка Фандъкова и главния архитект Здравко Здравков.

24 дългосрочни цели

Стратегическият документ съдържа общо 24 дългосрочни цели за развитието на общината, с 230 ключови стъпки, 380 конкретни мерки за постигане на целите, разпределени във времето от 2020 до 2050 година. Документът ще бъде приет на два етапа.

"Първата част е дългосрочната част, в която са включени петте приоритета, по които всички се обединихме на срещи, дискусии по време на обсъждането на Визията. Приоритетите в първата част са пет - компактен град, адаптивен град, многообразен град, умело привличане на ресурси и включване на гражданите. Втората част, който предстои да бъде внесена в СОС е краткосрочната част, в която са включени мерките в периода 2020 - 2025 г. Това е нашата конкретна работа, които залагаме и върху която работим до края на този мандат", каза кметът.

От Визията следва задание за общ устройствен план на София. Срокът, който се надявам да спази екипа, е края на 2020 г. Фандъкова изрази надежда до края на тази година да имаме задание за общ устройствен план.

За постигане целите на визията общинското предприятие "Софпроект" ще се преименува в "Софияплан", посочи кметът. Тя каза, че за създаването на "Визия за София" през последните две години са проведени десетки изследвания, анализи и дискусии, в които са се включили над 10 000 организации и експерти.

Град на хората

Залагаме на силните страни на нашия град. Запазваме София като зелен град, това е залегнало в целите на Визията, подчерта кметът. На второ място запазване на богатото културно наследство, което е силно застрашено, възстановяване на паметниците на културата, които са общински. Работим за това София да стане град на хората, каза Фандъкова.

По думите на главния архитект Здравко Здравков крайната цел на Визията е подобряването на качеството на живот в града. Повечето от плановете и стратегиите, които сме виждали досега са експертни становища, представени пред обществото. За последните години София се трансформира от един индустриален град в град на автомобилите, който ние трябва да превърнем в град на хората. Това трябва да стане чрез поредица от стъпки, които да свалят хората от колите, да преизползваме индустриалните зони, да развием устойчиви модели и зелени площи. Градът е на всички ни и трябва да се обединим около приемането на тази визия като стратегически документ, който да послужи за изменението на ОУП, посочи Здравков.

Населението остава 1,5 млн. души

"Не се очаква в града да се преместят да живеят повече хора", смята ръководителят на проекта арх. Любо Георгиев:

"Ако се застрои всичко, което е позволено в общия устройствен план, може да се населят още 1 милион души. Това е един много силен аргумент да редуцираме параметрите в общия устройствен план. В друг аспект, какъвто и план да имаме, дали могат да дойдат толкова хора или колко хора могат да дойдат".

Арх. Георгиев поясни, че е направено представително проучване за цялата страна, от което е станало ясно, че голямата вълна към София по-скоро е утихнала и едва ли ще има повече хора, които да идват към София.

"Не очакваме значително да се промени населението на София. То ще остане около 1,5 милиона, каквото е в момента", каза още арх. Георгиев.