Гражданите и бизнесът могат да заявяват 12 е-услуги, свързани с устройство на територията чрез Портала на Държавна агенция "Електронно управление", предоставяни от направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община, съобщават от агенцията.

Услугите са достъпни на Портала и могат да бъдат заявени чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, в раздел Административно-технически услуги "Устройство на територията", на следния адрес.

Под всяка една услуга е публикувана информация за таксите и сроковете за предоставянето й.

Новите е-услуги са: