Започнаха проверки на имоти във вилна зона "Витоша", след като преди 10 дни върховната административна прокуратура сезира началника на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) и кмета на София за това.

Проверката бе разпоредена по публикации в медиите, в които се посочва, че в част от имоти има вероятност да са извършвани съществени преустройства. За другата част от имотите информацията е, че са в занемарено от техническа гледна точка състояние и в такъв вид увреждат природата и създават потенциална опасност за живота и здравето на преминаващите, съобщи прокуратурата.

Проверка е извършена на 14 имота: какво беше установено

Хижа "Преспа" - строеж 5-та категория. По данни настоящ собственик е Ивайло Палмов. На място са констатирани пристроявания, предстои допълнително заснемане и проверка по документи;

Хижа "Горски дом" - строеж 5-та категория. Собственост на дружество "Гео адвайзърс". Хижата е необитаема и в лошо състояние. Предстои проверка по документи и евентуално предписание по чл. 195 - 196 ЗУТ за аварийно укрепване, възстановяване или събаряне;

Хижа "Алеко" - строеж 4-та категория. Собственици са БТС и дружество "Мотен". Представени са документи, предстои допълнителна проверка на тях;

Хотел - ресторант "Мотен" - строеж 4-та категория, с наемател дружество "Мотен". Първоначално са констатирани данни за незаконно строителство и предстои геодезично замерване и проверка по документи;

Хотел "Морени" - строеж 4-та категория. Собственик е дружество "Морени тур". За обекта е установено, че е в добро състояние. Предстои допълнително предоставяне на документи за извършени строителни дейности през 2019г. и цялостна им проверка;

Хотел "Простор" със собственик - ПИБ. Констатирано е недобро техническо състояние. Предстои допълнително проучване и предписание по чл. 195 - 196 ЗУТ за аварийно укрепване, възстановяване или събаряне;

ПД "Витоша" - строеж 5-та категория. Първоначално собственост на ГУСВ, от 2005 г. собственик на имота е дружество "Рикс лайн България". В отлично състояние. Изискани са допълнителни документи и предстои проверка по тях;

Хотел "Еден" - строеж 5-та категория. Бивша собственост на "Кремиковци", понастоящем собственост на ПИБ - в добро общо състояние. Към момента на проверката хотелът не функционира. Предстои изискване на документи и пълната им проверка;

Хижа "Ведра" - строеж 5-та категория. Собственост на Министерство на здравеопазването (МЗ). Сградата е построена през 1958 г., отдадена под наем за 10 години на дружество "Аква вива". При проверката са констатирани извършващи се ремонтни дейности. Предстои изискване на документи от МЗ, договори за наем и пълната им проверка;

Хижа "Северина" - строеж 4-та категория, бивш почивен дом на предприятие "Водно стопанство", по предварителни данни собственост на Калин Пешов. В добро състояние е. Предстои извършване на допълнителна проверка на имота и на документацията;

Хижа "Брезовица" - строеж 4-та категория. В недобро техническо състояние, достъпът е затруднен поради непочистен от растения път и околност. Предстои и допълнителна проверка по документи, евентуално предписание по чл. 195 - 196 ЗУТ за аварийно укрепване, възстановяване или събаряне;

Почивна станция на Полиграфическия комбинат. По предварителни данни е собственост на дружество "БМК". В добро състояние. Изискани са документи и предстои проверката им;

Санаториум "Драгалевци". Собственост е на дружество "Нове интернешънъл". Констатирани са поражения след земетресение през 2013 г. и недобро общо състояние. Изискани са документи, предстои проверката им, евентуално предписание по чл. 195 - 196 ЗУТ за аварийно укрепване, възстановяване или събаряне.

Ресторант "Ривърсайд", собственост на дружество "БМК". Обектът не функционира, предстои изискване на документацията.

Други четири обекта - ресторант "Воденицата", хотел "Хюндай", почивна станция на МО и хижа "Щастливец" са проверени в предходни дни от контролните органи.

Работата по проверките продължава.

Какво се проверява

По разпореждане на прокуратурата трябва да бъде проверен поотделно и комплексно строителният процес по евентуално извършвани преустройства, да се проведат огледи на място като се отразят и всички относими данни, включително статут на терена, право на собственост или на строеж, влезли в сила кадастрални, общи и подробни устройствени планове, да се проследи целият инвестиционен процес, включващ всички компоненти и законови изисквания, съответствие на разрешението за строеж, ако има такова, с изискванията на нормативните актове.

Как се стигна дотук

С реституцията и приватизацията голяма част от постройките на Витоша, които дотогава имаха публични функции, стават собственост на търговски дружества, които нямат задължения да поддържат тези публични функции, поясни наскоро за БНР Тома Белев, настоящ общински съветник и бивш директор на Природен парк "Витоша".

"Стана явно модно за по-имотните българи, които са ограничен брой, да си имат база на Витоша. И така с всяка година по някоя база, която е била почивен дом, хижа ставаше вече частна резиденция, частна сграда, която се ползва само от собственика й. Това е дълъг процес, който продължава и в момента", коментира Белев.

"Тези сгради не са предназначени за постоянно обитаване. По своя характер самата територия на Природния парк "Витоша" не може да обоснове ограждане, недопускане на хора и т.н. Затова винаги съм си учудвал защо един имотен човек - депутат, голям бизнесмен, ще пожелае да придобие подобна сграда и да живее в нея, примерно, след като няма как да бъде ограничен достъпът на други граждани до съответната територия", посочва той.

Любителите на планината няма как да не са забелязали метаморфозата на хижа "Острица", превърната в частен имот, дори със ски писта и влек (възстановен).