Техническият университет в София от днес започна да приема документи за редовните кандидатстудентски изпити за учебната 2019/2020 година, съобщи пресцентърът на висшето училище.

Документите ще се приемат до 29 юни, включително на 22 юни - събота, на 23 юни - неделя, и на 29 юни - събота, от 8.30 до 16.00 часа в ТУ-София, в Центъра по информационни ресурси или в регионалните центрове и бюра. Документите могат да се подават и по интернет.

Тестът по математика е на 1 юли от 9.00 часа в ТУ-София, във Филиала в Пловдив и в Инженерно-педагогическия факултет в Сливен. Изпитът по рисуване е на 2 юли от 9.00 часа в ТУ-София. Изпитът по композиция е на 3 юли от 9.00 часа в ТУ-София. На 3 юли ще е и изпитът по чужд език - немски, френски и английски, от 9.00 часа в ТУ-София и във Филиала в Пловдив /само по английски език/.

В Техническия университет в София може да се кандидатства и с оценки от предварителните изпити или от държавните зрелостни изпити, като срокът за подаване на документите е до 4 юли.

Техническият университет в София е първото и водещо висше училище в България в областта на техническите и приложните науки, има 14 факултета, 2 департамента, 3 колежа и други звена, в които се обучават студенти и се извършват научни изследвания. В рейтинговата система на висшите училища в България за трета поредна година ТУ заема първо място в професионалните направления - "Машинно инженерство", "Електротехника, електроника и автоматика", "Комуникация и компютърна техника", "Енергетика", "Транспорт", "Корабоплаване и авиация" и "Общо инженерство".

Кандидат-студентите в Техническия университет могат да избират измежду 31 бакалавърски специалности, две от които са нови - "Топлинни и хладилни технологии и системи", и "Приложна физика и компютърно моделиране", се казва още в официалното съобщение.