Комисията на енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие решение за изменение на одобрените с бизнес плановете на ВиК операторите цени на услуги за 2021 г. , съобщиха от КЕВР след проведено закрито заседание днес.

С решението на регулатора се изменят цените на ВиК услугите на операторите в 26 области на страната. Променените цени влизат в сила от 1 януари 2021 г. Намаляват се цените на услугите на 16 ВиК дружества, за 7 дружества цените се повишават, най-значително за София и Разград - с около 6 на сто. За част от дружествата няма промяна в цените на ВиК услугите, се посочва в съобщението.

През 2020 г. Комисията извърши цялостен регулаторен преглед, включващ планови проверки на дейността на всички ВиК дружества за 2019 г. За първи път в процедурата по изменение на цените на услугите регулаторът отчита и ефекта от изпълнението на инвестициите, заложени от дружествата в бизнес плановете, както и изпълнението на единните показатели за ефективност, уточняват от КЕВР.

Оценяването на дейността на ВиК операторите е извършено с прилагането на единна методика, с което се гарантира равнопоставеност между тях, посочват от регулатора.