В стара кооперация в София изграждат опасна тераса.

"ХХI век. 12 години след приемането на България в Европейския съюз. Центърът на София. Под незаконната тераса са масите на хотел. Когато терасата падне и убие някого, общината ще се сети, че е била незаконна. Трябва ли да влизаме в новините как незаконна тераса е убила турист в центъра на София, например?", сигнализира зрител на bTV, който е изпратил и снимки на строежа.

Оказва се, че за терасата има разрешение.

"При извършена проверка се констатира, че за въпросния балкон е издаден акт за узаконяване през 1994 г. от главния архитект на София", обясни началник отдел "Инвестиции и контрол по строителството" в район "Средец" инж. Илия Мавров.

Предстои да се направи проверка дали балконът отговаря на одобрените проекти от 1994 г.

"Тази къща е паметник на културата, а според закона всички действия трябва да бъдат съгласувани с Националния институт по културно и недвижимо наследство", поясни инж. Мавров.

След като всички проверки бъдат направени, ще бъде дадено и становище законна ли е терасата.