Столичният общински съвет утвърди годишния план на програмата за ремонт на спортна инфраструктура, за който са предвидени 520 000 лв.

В програмата са включени ремонти на осем училищни физкултурни салона и три общински площадки със свободен достъп. Ще бъдат изградени пет паркови фитнес площадки и седем тенис маси. Планирани са средства и за ремонт и поддръжка на общинска туристическа инфраструктура, както и за аварийни и обезопасителни ремонти.

В доклада са включени около 10 обекта в различни части на града - най-вече ученически салони и съоръжения в училище и пет нови фитнес площадки на открито, обясни пред журналисти заместник-кметът Тодор Чобанов.

Той отбеляза, че вече са изградили около 50 подобни фитнес площадки на открито, а през тази година ще има текущи ремонти на някои от тези, които са по-стари и амортизирани.